Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 04/10/2001


---

VU en Universiteit Leiden samen met Belgisch UCB S.A. in geneesmiddelenonderzoek

Het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR) en de Belgische onderneming UCB S.A. gaan samenwerken op het terrein van geneesmiddelenonderzoek. Het onderzoek zal zich richten op het ontwerp en de ontwikkeling van verbindingen die de histamine-H3-receptoren kunnen beïnvloeden.

Histamine is een klein molecuul, een signaalstof, die door middel van interactie met specifieke receptoren verschillende psychologische en pathologische processen reguleert. Verbindingen die de histamine-H3-receptoren beïnvloeden, zouden kunnen worden toegepast in verschillende medicijnen, onder andere tegen ziekten als ADHD, epilepsie en tegen allergische luchtwegaandoeningen.

De UCB-groep is een Belgische, chemische en farmaceutische onderneming met vestigingen in meer dan honderd landen. Er werken zo"n negenduizend mensen. De farma-divisie van UCB goed voor meer dan 50 % van de omzet van de gehele groep ontwikkelt en produceert geneesmiddelen op het terrein van de immuun-allergie en het centrale zenuwstelsel.

Het LACDR is in 1992 gesticht als een samenwerkingsverband van het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Leiden en de afdeling Farmacochemie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De groep Medicinal Chemistry in Amsterdam wordt geleid door prof.dr. Henk Timmerman en prof.dr. Rob Leurs. Het LACDR is inmiddels een toonaangevend centrum waar op een hoog niveau gewerkt wordt aan, onder andere, geneesmiddelenonderzoek in de breedste zin des woords.

Prof. Timmerman en prof. Leurs zijn zeer verheugd over deze samenwerking en hopen dat de combinatie van deskundigheden binnen UCB en het LACDR snel zal leiden tot innovatieve medicijnen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt contact opnemen met prof. dr. H. Timmerman, tel: (020) 4447680 of prof.dr. R. Leurs, tel: (020) 4444 7579. De web-site van het LACDR is bereikbaar via wwwpharm.leidenuniv.nl . Meer informatie over de farma-groep van UCB is te vinden via www.pharma.ucb-group.com


---

2001-10-04 / pb 1.068.0 / as/

References


1. http://www.pharm.leidenuniv.nl/

2. http://www.pharma.ucb-group.com/

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Internationale samenwerking geneesmiddelenonderzoek '
Lees ook