MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

INTERNATIONALE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN RIVIERORGANISATIE

Staatssecretaris Monique de Vries vervult een makelaarsrol tussen verschillende rivierorganisaties. Op 20 maart is de eerste stap naar nadere samenwerking gezet tijdens het World Water Forum. De stap bestaat uit minstens zes internationale rivierorganisaties, waaronder de Donau, de Rijn, de Zambesi en Lake Chad, die een intentieverklaring hebben ondertekend. In de intentieverklaring staat dat zij het vormen van een twinningsovereenkomst zullen nastreven.

.Twinning. staat voor een uitwisselingsprogramma tussen riviercommissies uit ontwikkelingslanden en uit ontwikkelde landen. De Internationale Rijncommissie bestaat bijvoorbeeld al 50 jaar, en heeft in die periode een schat aan ervaring opgedaan. Voor de Rijn wordt nu een geschikte partner gezocht, waarmee deze ervaring uitgewisseld kan worden. Het uitwisselingsprogramma bestaat uit activiteiten op organisatorisch, bestuurlijk, en meer technische gebied. Stroomgebiedsorganisaties in landen als Roemenie of Mozambique kunnen leren van de opgedane kennis in de Rijn ten aanzien van waterkwaliteit of overstromingsrisico.s.

Nederland heeft een voortrekkersrol bij het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de twinning. De staatssecretaris roept internationale financieringsinstituten op om geld vrij te maken. Nederland heeft hiervoor voor dit jaar 300.000 gulden beschikbaar gesteld.

Martine Leewis: 06-22 560 289

20 mrt 00 17:13

Deel: ' Internationale samenwerkingsovereenkomst rivierorganisaties '
Lees ook