Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 7 maart 2003

Internationale vrouwendag 8 maart: 'Privé-geweld - publieke zaak'


Armoede en geweld tegen vrouwen is het centrale thema van de internationale vrouwendag van morgen 8 maart. Ten onrechte wordt veelal gedacht dat gewelddadig gedrag te vrezen is van de buitenstaanders in de buitenwereld. Vrouwen zijn echter dikwijls het slachtoffer van gewelddadig gedrag van hun partner of ex-partner. In België gaat het om 1 op 5 vrouwen, wereldwijd spreekt men van 1 op de 3 vrouwen die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld.

Agalev organiseerde op 28 februari een studiedag in het parlement over deze problematiek. Zweedse en Nederlandse deskundigen lichtten hun ervaringen toe.

Enkele conclusies en aanbevelingen voor het beleid:
- Intrafamiliaal geweld is een complex en wereldwijd verspreid probleem waarbij vele slachtoffers vallen. We denken vooral aan vrouwen maar ook aan de kinderen. Deze gekwetste mensen geven dit aan de volgende generatie door.
- Er zijn onvoldoende cijfergegevens voorhanden. De feiten worden niet altijd bij de politie als partnergeweld geregistreerd. Slachtoffers dienen ook niet steeds klacht in of trekken de klacht achteraf in. Bij het parket vallen de feiten onder de noemer slagen en verwondingen en is niet steeds de context van familiaal geweld duidelijk. Cijfergegevens zijn belangrijk. Wat niet in statistieken is gekend, dreigt men over het hoofd te zien. Juiste cijfers zijn ook belangrijk om achteraf de resultaten van het gevoerde beleid te kunnen meten.
- Samenwerking tussen al wie er mee te maken heeft is van het allergrootste belang. Politie en gerecht maar ook huisartsen en kinderbescherming moeten samenwerken met hulpverlening. Dit moet gebeuren in respect voor ieders eigenheid en volgens een bepaalde methode en structuur. Die gestructureerde totaalaanpak wordt vandaag in enkele pilootprojecten uitgetest vb. project Antwerpen.
- Er is nood aan een definitie over huiselijk geweld
- Informatie en vorming over de problematiek is nodig voor medische studenten, politiemensen, magistraten, beleidsmensen. Zij beseffen de omvang en de ernst van het probleem meestal niet. Ze kennen de aparte psychologie van dader en slachtoffer onvoldoende, niet iedereen kent de bevoegde hulpverlening.
- Er is nog te weinig aanbod van daderhulp.

- Er is nood aan een wettelijke regeling die tijdelijke uithuisplaatsing van de dader mogelijk maakt.
- De opvang van vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn, moet worden uitgebreid.
Al deze maatregelen moeten geweld voorkomen, voorkomen dat het zich herhaalt, ertoe leiden dat het geweld stopt!

Kristien Grauwels, volksvertegenwoordiger 0476 68 35 71 Leen Laenens, volksvertegenwoordiger
Meryem Kaçar, senator

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel (02)290 91 46 fax (02)290 91 47
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Internationale vrouwendag 'Privé-geweld - publieke zaak' '
Lees ook