Novem


Internationale Workshop over Verkeerslichten

27/9/1999 28/9/1999
Stockholm

Op 27 en 28 september 1999 wordt in Stockholm een internationale workshop gehouden over LED-verkeerslichten Trafiksignalerna. Deze zijn 80 tot 90% zuiniger dan conventionele (gloeilamp-)systemen, hebben een lange levensduur. Een bewijs daarvan wordt geleverd in Stockholm, waar rond genoemde data alle conventionele verkeerslichten zijn vervangen door LED-verkeerslichten.

Het Zweedse energiebedrijf Borlänge Energi, de Swedish National Energy Administration, de Swedish Road Administration, Motiva uit Finland en Novem uit Nederland beogen met de tweedaagse workshop kopers en leveranciers/producenten van LED-systemen bij elkaar te brengen. Dit kan een aanzet geven tot eenduidige specificaties, opdat deze systemen breed in Europa kunnen worden toegepast.

Programma
Op de eerste dag wordt voor iedereen de stand der techniek nader toegelicht aan de hand van presentaties van producenten, leveranciers en kopers van systemen. Tevens worden de resultaten van een Amerikaans onderzoek naar de zichtbaarheid van LED-verkeerslichten gepresenteerd. Op de tweede dag vindt een besloten workshopsessie plaats, bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij het opstellen van technische en functionele specificaties, op basis waarvan LED-verkeerslichtsystemen moeten worden geleverd.

Bestemd voor:
Beheerders, fabrikanten en leveranciers van verkeerslichten, verkeersmanagementsystemen en verkeersgeleidingssystemen

Meer informatie
De heer K.Th. van Hoek,
tel. 030 - 2393 531 fax 030 - 2393 702

Aanvraag aanmeldingsformulier: k.van.hoek@novem.nl

A9933AO1

Deel: ' Internationale Workshop over Verkeerslichten '
Lees ook