CDA

Doorn: Interne markt voor pensioenen stap dichterbij

Woensdag 19 februari 2003 heeft de parlementscommissie voor Economische en Monetaire Commissie de tweede lezing van de pensioenrichtlijn goedgekeurd. Dit betekent een belangrijke stap in de richting van een Europese pensioenmarkt. In de maartzitting wordt plenair over de richtlijn gestemd. Al 10 jaar lang probeert de Europese Unie een pensioenrichtlijn op te stellen die in de Europese Unie het grensoverschrijdend aanbieden van pensioenen door bedrijfspensioenfondsen mogelijk moet maken. De pensioenrichtlijn beoogt bedrijfspensioenfondsen in staat te stellen hun diensten in de gehele EU aan te bieden. De Europese pensioenfondsen beheren gezamenlijk 25% van het BNP van de EU, wat neerkomt op 2000 miljard euro. Een Europees paspoort zou een sterke stimulans betekenen van de Europese financiële markten en tegelijkertijd de mobiliteit van werknemers aanzienlijk kunnen vergroten.

Europarlementiër Bert Doorn: "Een heikel punt in de discussie in de parlementscommissie was het al dan niet verzekeren van de zogenaamde biometrische risico´s door pensioenfondsen die hun diensten grensoverschrijdend aanbieden. Dit houdt in dat pensioenfondsen al dan niet worden verplicht te verzekeren dat personen die wegens ziekte, invaliditeit, etc. niet meer in staat zijn te werken, de garantie hebben dat zij een pensioen zullen ontvangen. Een minderheid van de leden van de parlementscommissie was tegen het opnemen van biometrische risico´s in de richtlijn, daar dit direct zou ingrijpen in het sociaal recht van de lidstaten en niet alle lidstaten deze optie in de pensioenen aanbieden. Uiteindelijk oordeelde de parlementscommissie dat de biometrische risico´s onder voorwaarden wel onder de richtlijn moeten vallen. Daarmee wijkt het parlement af van het standpunt van de Raad." Europarlementariërs Bert Doorn en Karla Peijs (beiden lid van de Economische commissie) zijn gematigd tevreden met de uiteindelijke tekst. Peijs: "Het aangenomen rapport biedt de lidstaten voldoende vrijheid zelf te kiezen al dan niet de biometrische risico´s aan te bieden". Karla Peijs vindt verder dat de bepalingen die beschrijven welke instellingen onder de pensioenrichtlijn grensoverschrijdend hun diensten kunnen aanbieden nog te onduidelijk: "De nu gekozen bepalingen zijn voor Nederlandse begrippen nog veel te breed". Doorn: "Het Nederlands pensioensysteem is een van de weinige pensioensystemen in Europa dat opgewassen is tegen de vergrijzing en derhalve is het belangrijk dat Nederland haar systeem uitdraagt naar Europa, in plaats van de zwaktes van de andere Europese systemen te importeren".

Woordvoerders:
Bert Doorn (CDA) tel +32-2-284 45543 mobiel: + 31 6 50254934 Karla Peijs (CDA) tel +32-2-284 45861

Deel: ' Interne markt voor pensioenen stap dichterbij '
Lees ook