Internet; belangrijk medium bij zoektocht naar baan

Internet speelt een grote rol bij het zoeken naar informatie over de arbeidsmarkt of het zoeken naar een baan. Hoewel de traditionele media nog het meest worden geraadpleegd, staat Internet op een goede tweede plaats.

Ten opzichte van maart 1999 zijn er meer mensen die wel eens gebruik hebben gemaakt van Internet bij het zoeken naar een baan of informatie over de arbeidsmarkt. In maart was dit percentage nog 46%, een half jaar later is dit percentage met meer dan 10% gestegen tot 57%.

Rol van Internet is groot
De huidige rol van Internet bij het oriënteren op de arbeidsmarkt is groot. Van de bronnen die men aangeeft te zullen raadplegen voor dit doeleinde worden kranten, tijdschriften, weekbladen en vakbladen het meest (91%) genoemd. Internet neemt met 63% de tweede plaats in. Persoonlijk netwerk en uitzendbureaus staan achtereenvolgens op de plaatsen drie en vier. De actief werkzoekenden gebruiken de genoemde media vaker, zo schakelt 76% van hen Internet in.

Internet is voornamelijk goed gebleken voor het communiceren van openstaande banen en arbeidsmarktinformatie. De handelingen die het meest via Internet worden uitgevoerd zijn: zoeken naar vacatures en informatie inwinnen over bedrijven en arbeidsmarkt/solliciteren. Ook daadwerkelijke acties worden via Internet ondernomen, zoals het achterlaten van een CV (19%), per e-mail communiceren over de vacature (19%) of het opgeven voor een persoonlijke emailservice die passende vacatures selecteert (10%).

Redenen die de gemiddelde Nederlandse Internet gebruikers aangeven voor het ondernemen van arbeidsmarktactiviteiten via Internet zijn het gemak om even te kijken als men toch al op Internet is, de nieuwsgierigheid naar het nieuwe medium en de toegang tot veel arbeidsmarktinformatie. Daarnaast vindt men dat het weinig moeite kost om relevante informatie of vacatures te vinden. De belangrijkste belemmeringen die de deelnemers aan het onderzoek noemen, zijn dat men liever geen persoonlijke gegevens via Internet stuurt en dat men niet weet wat er met de gegevens gebeurt.

Van de gemiddelde Nederlandse Internet gebruiker is 9% actief op zoek naar een baan. Daarnaast is 29% niet direct op zoek naar een baan, maar oriënteert zich wel op de arbeidsmarkt. 27% solliciteert alleen als zich een (carrière-)kans voordoet. Bovendien heeft maar liefst één op de drie bezoekers in de afgelopen 6 maanden gesolliciteerd. De functiegebieden waarin men wil werken, zijn 'automatisering', 'algemeen management', 'techniek' en 'administratief/secretarieel'. Dit is veranderd in vergelijking met het onderzoek dat begin 1999 is uitgevoerd. Toen gaven respondenten veelal aan werkzaam te willen zijn in 'reclame/communicatie', 'staf/advies/beleid' en 'marketing'.

Het derde achtereenvolgende jaarlijkse onderzoek 'Internet en de arbeidsmarkt' is door online marktonderzoekbureau Pro Active uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlandse Internet gebruikers. Het online onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de rol van Internet als medium voor arbeidsmarktcommunicatie. Deelnemers aan dit onderzoek waren Adecco, Appoint, CMG, Ecruitment, Intermediair Online, ClickWork en Monsterboard.nl. Meer dan 1.000 sitebezoekers van 15 jaar en ouder hebben hun medewerking aan het online onderzoek verleend.

Achtergrond informatie

Pro Active International is een snel groeiend bedrijf dat in 1997 startte als pionier in Internet onderzoek. Met het hoofdkantoor in Amsterdam, kantoren in 7 andere Europese landen en geplande kantoren in Noord Amerika en Azië, zijn zij in staat bedrijven overal in de wereld te ondersteunen.

einde bericht

Voor meer vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Liesbeth Hop, telefoonnummer 020-5040300, e-mail l.hop@proactive.nl. Indien u meer wilt weten over de diensten van Pro Active International, dan kunt u kijken op www.proactiveinternational.com


____________________________________________________________________________
_

Pro Active International
Online Market Research, I-Strategies and Education Partner ICOM, The Internet Competence Network

Aniek Büller
Nijenburg 73b
1081 GE Amsterdam
tel: +31-20-5040300
fax: +31-20-5040301
GSM: +31-6-51520078

Offices in London, Paris, Madrid, Milan, Zurich, Hamburg, Stockholm.

http://www.proactiveinternational.com

____________________________________________________________________________
_

Deel: ' Internet belangrijk medium bij zoektocht naar baan '
Lees ook