Een Internet databank geklikt op www.letselschade.nl

Per 1 februari 2000

Met de nieuwe meertalige informatiezuil www.letselschade.nl ligt de kennis van letselschade voor slachtoffers, gezinsleden en belangstellenden wat eerst her en der over het internet verspreid lag, nu met een paar simpele muisklikken al binnen ieders bereik.

Na een uitvoerige research bij universiteiten, advocaten, letselschadebureaus en gesprekken met slachtoffers en hulpinstanties werd een snel werkende databank bestand opgebouwd waarin honderden items in klare taal zijn te lezen.

De praktische tips, een uitleg over het smartengeld, sportletsel, de vaak kwetsbare positie van vrouwen en kinderen en de rechterlijke uitspraken komen aan bod. Ook worden de ondernemers niet vergeten en wordt verder uitgebreid ingegaan op zaken als Whiplash, RSI en zo zijn er de rubrieken opleidingen, vacatures en nieuwsflitsen.

Het elektronisch formulier maakt het mogelijk direct rechtshulp in te roepen waarna uit het bestand van ongeveer 500 in letselschade gespecialiseerde advocaten en letselschadebureaus vrijblijvend contact met het slachtoffer kan worden opgenomen en daarmee wordt voorkomen dat keer op keer een traumatische ervaring door het slachtoffer moet worden uitgelegd en het nog maar de vraag is of de rechtshulpverlener in letselschade is gespecialiseerd.

Naast de rechtshulpverleners zijn er de medische hulpverleners, zo'n 4000 fysiotherapeuten en specialisten kunnen zich op deze site profileren en worden gemaild. Een chatbox en een prikbord maken het mogelijk dat lotgenoten informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

De veranderingen in de wetten en de regelgeving kan elke dag op deze internetsite worden bijgehouden en uitgebouwd door een van slachtoffers of verzekeringsmaatschappijen onafhankelijke redactie. Amper op het net verschenen, waren er al een kleine duizend hits en kwamen felicitaties uit het hele land,... natuurlijk ging dat met de elektronische post.

Today Pages
Postbus 2506
3800 GB Amersfoort
Telefoon: 033-4559872
email: info@todaypages.nl

Deel: ' Internet databank verzamelt informatie over letselschade '
Lees ook