14 juni 1999

Internet Service Providers aansprakelijk voor links abonnees

JURIMEDIA -194

'Verklaart voor recht dat de Service Providers door het zonder toestemming van eisers op hun computersystemen aanwezig hebben van een 'link' die bij activering een verveelvoudiging van werken waarop CST het auteursrecht bezit bewerkstelligt op het scherm van de computer van de gebruiker, onrechtmatig handelen indien en voorzover zij van de aanwezigheid daarvan in kennis worden gesteld, voorts aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen en de Service Providers als dan niet zo spoedig mogelijk overgaan tot verwijdering van die link uit hun computersysteem.'

Als de bepaalde Haagse rechtbank op 9 juni jl. in de geruchtmakende zaak Church of Spiritual Technology e.a. v. Nederlandse Internet Service Providers e.a.

Uit dit vonnis in een bodemprocedure (dus geen kortgedingvonnis) volgt dus dat Internet Service Providers - onder voorwaarden - aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verwijzigingen - links - die abonnees doen. Het is nog onduidelijk of tegen de uitspraak hoger beroep wordt aangetekend.


Deel: ' Internet Providers aansprakelijk voor links abonnees '
Lees ook