Internet Revolutie zorgt voor omwenteling van de manier waarop we werken, leven, spelen en leren

Europees onderzoek door The Henley Centre concludeert dat we slechts aan het begin staan van het Internet-tijdperk

Amsterdam, 17 juni 1999 Volgens een gisteren verschenen studie van het Britse onderzoeksinstituut The Henley Centre, getiteld The Impact of the Internet Economy in Europe, zal de Internet Revolutie net zo'n groot effect op de maatschappij hebben als de Industriële Revolutie in de 18e eeuw. Uit dit onderzoek, dat in opdracht van Cisco Systems is uitgevoerd, blijkt tevens dat vergeleken met de Industriële Revolutie de gevolgen van de Internet Revolutie zich al duidelijk manifesteren in slechts éénderde van de tijd die de Industriële Revolutie hiervoor nodig had.

De duidelijkste conclusie van het onderzoek is dat Europa zich in het middelpunt van deze belangrijke revolutie bevindt. Ook stelden de onderzoekers vast dat Nederland vooraan loopt in deze ontwikkeling, met name dankzij het hoge algemene opleidingsniveau, de actieve rol van de overheid op het gebied van Internet-technologie en het belang dat Nederland hecht aan internationale betrekkingen. In Nederland zijn momenteel 2,3 miljoen mensen aangesloten op het Internet, een percentage van 13,7 procent.

Volgens James Richardson, President Cisco EMEA zullen de ontwikkelingen op het gebied van Internet-technologie de komende jaren in een stroomversnelling raken en hebben diegenen die denken dat de Internet-hausse op zijn eind is, het mis. "De huidige mogelijkheden van Internet-technologie verbleken in vergelijking met hetgeen de komende jaren op ons af komt."

Het rapport voorspelt een periode van sterke verandering van de wijze waarop we werken, leven, spelen en leren. Zo zullen steeds meer mensen sneller van baan wisselen en zich dus niet meer hun hele leven verbinden aan één werkgever. Ook winkelen via Internet zal een sterke vlucht nemen, doordat men alle mogelijke producten, uiteenlopend van etenswaren tot verzekeringen, gemakkelijk via het Internet kan gaan bestellen. De samenstellers van het onderzoek menen dan ook dat, gezien de impact die het Internet zal hebben op onze alledaagse levens, de huidige hype rondom dit fenomeen nog maar net is begonnen. De komende jaren verwachten de onderzoekers veranderingen die net zo verreikend zijn als destijds de introductie van de stoommachine of de exploitatie van kolen.

Het rapport van The Henley Centre signaleert een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de Industriële en de Internet Revolutie. Deze betreffen met name een groei in welvaart en handel, een toenemend belang van investeringen in buitenlanden, veranderingen in arbeidsverhoudingen en een massa migratie van het 'veld' naar de fabriek en daarna weer terug.

De acceptatie van on-line technologie heeft inmiddels ongekende proporties aangenomen. Cisco schat dat iedere zes maanden het equivalent van de bevolking van Groot Brittannië on-line gaat. Het volume aan e-mail-berichten overtreft het aantal normale postbestellingen met het tienvoudige.

Het rapport doet tevens een aantal concrete voorspellingen over de impact van Internet op ons dagelijks leven, waaronder:

* Het ontstaan van nieuwe arbeidsvormen. Aangezien het Internet een flexibele werkhouding stimuleert en aanzet tot minder rigide arbeidsstructuren, zal de komende jaren een nieuw type werknemer ontstaan. Een die regelmatig van baan verandert en over een brede reeks van vaardigheden beschikt. De belangrijkste nieuwe categorieën werknemers zijn: + Performers - mensen die in staat zijn om de ideeën van anderen over te zetten in overtuigende informatie en argumenten; + Narrators - mensen met het vermogen om uit de alsmaar toenemende hoeveelheid informatie een samenhangend verhaal te creëren; + Maintainers - mensen met ervaring en kennis van de nieuwe technologie, over de wijze waarop deze het beste gebruikt kan worden en met het vermogen om problemen op te lossen; + Operators - mensen die technologie gebruiken om gegevens in te voeren of zaken te creëren, met slechts een beperkte kennis over de wijze waarop de technologie werkt of van de algemene processen waarvan deze deel uitmaakt. + Interfacers - mensen die informatie, advies en ondersteuning kunnen bieden op het groeiende aantal punten waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. In de toekomst zou deze taak automatisch kunnen worden uitgevoerd met behulp van technologie, zonder dat de deelnemende partijen hiervan iets merken. * Mannen zijn de drijvende kracht achter de nieuwe retail-revolutie. Hoewel winkelen tot nu toe met name een favoriete bezigheid is van vrouwen, zullen het mannen zijn die de drijvende kracht vormen achter de volgende retail-revolutie. 13 procent van de mannen koopt reeds via het Internet, vergeleken met slechts 2 procent van de vrouwen. Dit versterkt de algemeen geaccepteerde notie dat mannen over het algemeen niet van winkelen houden. Aangezien het Internet een 'winkelparadijs' is voor mannen - omdat het sneller, minder omslachtig en anoniemer is en momenteel meer producten biedt die voor mannen interessant zijn - is het mogelijk dat er in de toekomst een verandering zal plaatsvinden in de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, waarbij mannen vaker verantwoordelijk zijn voor het winkelen. Het rapport toont aan dat momenteel slechts 2 procent van de mannen en 6 procent van de vrouwen zich zorgen maakt over fraude wanneer zij on-line zoeken naar aanbiedingen. Consumenten menen dat de komende vijf jaar on-line winkelen de belangrijkste groeifactor zal zijn van het Internet. * Verandering in merkentrouw. Over het algemeen hebben mensen het meeste vertrouwen in lokale merken: Philips in Nederland en Mercedes in Duitsland zijn goede voorbeelden van dit lokale vertrouwen. Dit zal echter veranderen. De consument van de toekomst zal waarschijnlijk meer vertrouwen hebben in merken die zij nog nooit op straat hebben gezien, zoals Sky TV. In Groot Brittannië bijvoorbeeld, is de openbare omroeporganisatie BBC inmiddels één van de meest vertrouwde merknamen op het web, met een grote voorsprong op traditionele favorieten zoals McDonalds of Coca-Cola. * Intelligente apparaten. De huishoudelijke apparatuur van de toekomst zal zeer intelligent zijn. Er zijn al fabrikanten die koelkasten hebben aangekondigd met Internet-schermen en intelligente microwave-ovens met barcode-lezers. Deze trend zal zich naar verwachting verder doorzetten.

Cisco verwacht dat binnen enkele jaren intelligente apparaten algemeen verkrijgbaar zullen zijn. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een prototype van een huis dat is voorzien van de hiervoor noodzakelijke geavanceerde netwerktechnieken.

Over Cisco Systems

Cisco Systems, Inc (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen voor Internet. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië. In Nederland is Cisco gevestigd in Amsterdam. Cisco heeft meer dan 17.000 werknemers en realiseerde in fiscaal 1998 een totale omzet van 8,46 miljard dollar. Nieuws en informatie is beschikbaar op http://www.cisco.com.

Deel: ' Internet Revolutie zorgt voor omwenteling manier van leven '
Lees ook