12 februari 1999

Internet-shopping krijgt gestalte

Shoppen via Internet, in 1998 nog een activiteit die door 1 op de 10.000 huishoudens werd ondernomen, groeit snel in belang en omvang. Internet wordt daarmee in hoog tempo een levendige markt waar vragers en aanbieders van allerlei goederen en diensten elkaar ontmoeten. Voor de aanbieders van allerlei zaken wordt Internet een sterk in belang groeiend afzetkanaal.

Uit de jaarlijkse 'Ernst & Young Internet Shopping Study' die vorig jaar in de VS is gehouden, blijkt dat Internet Shopping voor veel retail-bedrijven in de Verenigde Staten nog steeds geen 'mainstream-activity' is, maar dat het belang van Internet als afzetkanaal in snel tempo toeneemt. Het Ernst & Young-onderzoek is in september 1998 uitgevoerd onder een groot aantal consumenten, retailbedrijven en fabrikanten van consumptiegoederen. Meer dan 51% van de online-shoppers verklaarde tenminste vijf keer iets via het Internet te hebben gekocht, een enorme stijging ten opzichte van een jaar eerder toen bleek dat slechts 17% van de ondervraagde consumenten zei bestellingen te hebben gedaan via Internet. Meer dan een derde van de ondervraagden verklaarde verder voor meer dan 300 US-dollar via het web te hebben besteld, een groei van 26% ten opzichte van een jaar eerder.

De 'Ernst & Young Internet Shopping Study' is online te vinden bij onze Amerikaanse collega's. Het volledige rapport is als PDF-file in te zien na het invullen van een korte vragenlijst.

Opmerking: op sommige tijdstippen, met name in de middag- en avonduren (Nederlandse tijd), kan de site van Ernst & Young US minder goed bereikbaar zijn. Probeert u in een voorkomend geval in de (Nederlandse) ochtenduren nog eens contact te leggen om het rapport te bekijken.

Deel: ' Internet-shopping krijgt gestalte '
Lees ook