Amsterdam, 23 april 1999

Internet-sites MKB: bezoek en verkopen.

Uit het tweede onderzoek naar Internet-sites van bedrijven uit het MKB blijkt het bezoek licht te stijgen, en de verkopen via Internet nog niet veel voor te stellen.

Bezoek


89 sites kregen dagelijks minder dan 10 bezoekers
8 sites kregen dagelijks tussen 10 en 25 bezoekers
1 site kreeg dagelijks tussen 26 en 50 bezoekers
2 sites kregen dagelijks meer dan 50 bezoekers

Omvang


83 sites bevatten minder dan 10 pagina's

12 sites bevatten 10 pagina's of meer

5 sites veroorzaakten problemen in de navigatie

Identiteit


92 sites bevatten de NAW van het bedrijf

8 sites bevatten geen (correcte/complete) bedrijfsinformatie

Producten


69 sites vermeldden producten

24 sites gaven alleen algemene bedrijfsinformatie
7 sites gaven geen duidelijke informatie over wat het bedrijf doet

Bestellen


21 sites bevatten een directe bestelmogelijkheid

Verkopen

Tijdens telefonische interviews gaven de bedrijven zelf aan hoeveel omzet via Internet tot stand komt.


68% geen extra omzet via Internet

12% weet niet

9% minder dan 5%

5% tussen 5 en 10%

4% tussen 10 en 25%

2% meer dan 25%

Bedrijven die een product bij KortingNet aanbieden (kosten: 10 gulden per maand), vanwaar de bezoekers door kunnen klikken naar de eigen site melden een stijging van het bezoek met 50% tot meer dan 100%. Daarnaast zien deze bedrijven dat de verkopen via Internet, of ineens op gang beginnen te komen, of behoorlijk verbeteren (in het volgende onderzoek gaan we hier verder op in).

Hans van Heertum.

Wilt u het volgende onderzoek rechtstreeks ontvangen? Meld u dan via de site www.kortingnet.nl aan voor de gratis nieuwsbrief KortingNetNieuws.

Noot redactie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Hans van Heertum
De Bedrijvenbank
Deccaweg 38
Postbus 12345
1100 AH Amsterdam
Telefoon: 020-6113553
Fax : 020-6117583
www.bedrijvenbank.nl
email: info@bedrijvenbank.nl

Deel: ' Internet-sites MKB bezoek en verkopen '
Lees ook