Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Utrecht, 4 oktober 2001

Cars Online 2001: Internet steeds populairder onder autokopers

Autofabrikanten en dealers twisten over inzet internet

Het internet is in hoog tempo de belangrijkste bron van informatie aan het worden voor zaken als prijzen, eigenschappen en accessoires van voertuigen: 51 procent van de consumenten met internettoegang ziet het web als belangrijkste informatiebron, terwijl 39 procent meer ziet in een traditioneel bezoekje aan de dealer. Aan de aanbodkant zien autofabrikanten het internet in de regel als een kans, terwijl bijna tweederde van de dealers het vooral als bedreiging ervaart.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het internationale onderzoek Cars Online 2001 dat is uitgevoerd door de Gartner Group in opdracht van management- en IT-adviesorganisatie Cap Gemini Ernst & Young. Het onderzoek omvatte interviews onder 8.000 consumenten, 800 merkgebonden autodealers en een aantal toonaangevende autofabrikanten in Europa, Japan en de Verenigde Staten.

Het gebruik van internet door autokopers is in de afgelopen twaalf maanden sterk gestegen. Het percentage consumenten dat het internet beschouwt als een belangrijke bron van informatie voorafgaand aan het koopproces, steeg van 27 procent in 2000 naar 38 procent in 2001. Daarmee scoort het internet inmiddels hoger dan de traditionele print advertenties (29 procent) en commercials op televisie (19 procent).

Het aantal autokopers dat het internet gebruikt om een auto aan te schaffen, is sterker toegenomen, zij het dat het totale aantal nog relatief klein blijft. In de VS steeg het percentage online aankopen van 1,6 naar 3,0 procent van het totale aantal verkopen. Dit vertegenwoordigt 400.000 auto's. In Duitsland steeg dit percentage van 0,7 naar 1,6 procent en in Groot-Brittannië vertienvoudigde de online verkoop, namelijk van 0,1 naar
1,1 procent van de totale autoverkoop. Ook in de Benelux nam de aanschaf via internet toe, te weten naar 4,0 procent. In Nederland zou dat neer komen op een kleine 24.000 auto's.

Het onderzoek toont ook een scherp verschil van inzicht tussen dealers en autofabrikanten waar het gaat om de inzet van het internet voor het genereren van business. Liefst 79 procent van de autofabrikanten ziet het internet als een (grote) kans om zaken te doen. Daar tegenover staat dat 63 procent van de merkgebonden dealers het internet als een bedreiging ziet. En dat terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de positieve houding van consumenten ten opzichte van dealer nog steeds hoog is en zelfs toeneemt. De mate waarin consumenten hun dealer aanbevelen bij anderen * de belangrijkste indicatie voor tevredenheid en loyaliteit * steeg in alle onderzochte landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld van 68 naar 77 procent, in Groot-Brittannië van 64 naar 72 procent en in Italië van 61 naar 69 procent.

Pieter Ghering en Robbert Hacken - business consultants van de Nederlandse automotive groep binnen Cap Gemini Ernst & Young * menen dat het onderzoek het beeld bevestigt dat het internet snel een onmisbaar onderdeel aan het worden is van het verkoop- en marketingproces voor een significant en snelgroeiend gedeelte van de consumentenmarkt. "In de afgelopen twaalf maanden zijn zo goed als alle grote autofabrikanten ter wereld begonnen met serieuze activiteiten op het internet. Maar ons onderzoek wijst ook uit dat er op dit punt nog een verontrustend gebrek aan samenwerking is tussen fabrikanten en dealers. En dat zou de wijze waarop de markt zich ontwikkelt wel eens negatief kunnen beïnvloeden".

Het percentage consumenten met internettoegang dat een bezoek bracht aan de website van een fabrikant varieerde in de meeste landen tussen de 31 en 43 procent. Voor bezoeken aan sites van merkendealers ligt dit percentage op 27 procent, voor sites van onafhankelijke dealers op 15 procent, en slechts 14 procent voor sites van gespecialiseerde automakelaars. In 2001 overtrof het aantal bezoeken aan fabrikantensites het aantal bezoeken in 2000 aan álle autosites. Dat doet vermoeden dat autofabrikanten hun online strategieën onder de knie beginnen te krijgen.

Het onderzoek ontkracht ook een aantal typische internet-mythen.

Mythe 1: Het gebruik van internet elimineert afstanden Het internet heeft er niet voor gezorgd dat afstand geen factor meer is bij het aanschaffen van een auto. Uit tien mogelijke argumenten om niet online te shoppen, koos 74 procent van de respondenten 'de afstand tot de online dealer' als belangrijkste argument.

Mythe 2: Het internet is voor jongeren
Het gebruik van internet onder autokopers is allerminst voorbehouden aan jonge mensen. Van de autokopers in de leeftijd 18 tot 35 jaar gebruikte 27 procent het internet voor het verzamelen van informatie en 2,9 procent om een auto te kopen.
Voor de autokopers ouder dan 35 jaar liggen deze percentages op respectievelijk 17 en 2,1 procent.

Mythe 3: Het internet is ideaal voor non-stop-shopping Het internet als middel voor one-stop shopping * auto kopen, verzekeringen sluiten en schadeservice regelen * wordt door consumenten niet als interessant ervaren; deze factor kwam op de twaalfde plaats op een lijst van 13 argumenten om het internet te gebruiken.

Dat autokopers die van het internet gebruikmaken steeds vertrouwder raken met dat medium, blijkt uit twee functies die ze van websites beginnen te verlangen. Naast basale product- en prijsinformatie wil 45 procent van de ondervraagde consumenten ook online configuraties kunnen variëren, zodat ze verschillende voertuigspecificaties en opties kunnen uitproberen en onmiddellijk kunnen zien welke gevolgen dat heeft voor prijs en levertijd. Daarnaast noemde 35 procent order tracking als vereiste service. Dat is de mogelijkheid om zélf online de bestelde auto te kunnen volgen in het proces van assemblage tot aflevering.

Ghering en Hacken zeggen daarover: "Het is duidelijk dat veel consumenten niet meer tevreden gesteld kunnen worden met websites die niet meer zijn dan elektronische brochures. Ze willen nu dat de data die ze op hun scherm zien in real-time gelinkt zijn aan de gehele toeleverketen. Het inspelen op die behoefte is naar onze mening één van de grootste uitdagingen die de branche moet, kan en zal aangaan."

Over Cap Gemini Ernst & Young
Cap Gemini Ernst & Young is een vooraanstaande organisatie in management consulting en IT-dienstverlening. Het geïntegreerd kunnen aanbieden van deze activiteiten maakt de onderneming tot een unieke zakelijke dienstverlener. Het bedrijf helpt middelgrote tot grote nationale en multinationale ondernemingen en non-profit organisaties met het ontwikkelen van nieuwe groeistrategieën en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Wereldwijd telt de organisatie meer dan 60.000 medewerkers, waarvan 7.000 in de Benelux. De organisatie is genoteerd aan de aandelenbeurzen in Parijs en Amsterdam en behaalde in 2000 een omzet van 8,5 miljard euro. Meer informatie over specifieke dienstverlening, kantoren en research is beschikbaar op: www.nl.cgey.com.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Internet steeds populairder onder autokopers '
Lees ook