Internetdiscussie over multicultureel sporten

Datum: 03 oktober 1999

DE VALKUILEN VAN MULTICULTUREEL SPORTEN.

Sport is enerzijds verbroedering, anderzijds strijd. Het kleurrijk elftal is daar een prachtig voorbeeld van. Maar multicultureel sporten kent ook valkuilen. Is een Turkse voetbalclub multicultureel? Hoe ga je om met verscheidene culturele gewoonten, normen en waarden? Hoeveel Surinaamse spelers mogen er in een elftal naast Nederlandse jongens? Is schelden op een voetbalveld geen discriminatie? Hoe betrek je migranten ouders bij je sportvereniging? Willen en kunnen migranten als zelfredzame en weerbare burgers ook op het gebied van sport hun burgersrechten uitoefenen. Noord-Holland NU wil de discussie daarover op het Internet stimuleren. Daarom hebben wij aan een aantal (ervaring)deskundigen een stelling gevraagd. Op de web-locatie van Noord-Holland NU is iedereen welkom om te reageren op de stellingen en nieuwe discussieunten aanbrengen op het thema 'sport in de multiculturele samenleving'. bijdragen.

De Forumdiscussie bereikt u op de web-locatie van Noord-Holland NU:

www.noord-holland.nu

Voor informatie over dit initiatief kunt u contact nemen met de redactie van de web-locatie: Pieter Kersten. E-mail: eindredacteur@noord-holland.nu Mellouki Cadat. E-mail: webmaster@noord-holland.nu Telefoonummer: (06) 21 401 266 / (023) 531 91 30

Organisatie: Noordhollands Participatie Instituut

adres: Kleine Houtweg 32

postcode: 2012 CD

woonplaats: Haarlem

Telefoon: (023) 5183 492 (06) 21 401 266

Deel: ' Internetdiscussie De valkuilen van multicultureel sporten '
Lees ook