-PERSBERICHT-

Apeldoorn, 4 januari 2000

Internetgoeroe Peter Keen spreekt in Connection1

Seminarreeks Captains of IT vervolgt met Electronic Commerce Relationships

Op donderdag 17 februari 2000 van 14.30 tot 18.30 uur organiseert het platform voor innovatie en ontmoeting Connection1 in Apeldoorn uit de seminarreeks Captains of IT: Electronic Commerce Relationships; Trust by Design. Tijdens een interactieve lezing gaat Internet-goeroe Peter Keen in op wat hij het 'hart van de e-business revolutie' noemt: het creëren van lange termijn vertrouwensrelaties tussen kopers en verkopers op het Internet. Hij laat geïnteresseerden uit de marketing- en automatiseringsbranche zien op welke manier ondernemingen van e-commerce een vanzelfsprekend onderdeel van hun bedrijfsprocessen kunnen maken, welke belangrijke rol 'vertrouwen' speelt bij het kopen en betalen via het Internet en op welke manier ondernemingen technieken kunnen ontwikkelen waarmee ze het vertrouwen van de consument kunnen winnen en daarmee hun aandeel e-commerce kunnen laten groeien.

Vertrouwen
"Vertrouwen is de basis van e-commerce!", zegt Peter Keen in zijn recent verschenen boek Electronic Commerce Relationships; Trust by Design. Volgens Keen wordt de groei van e-commerce bepaald door het vertrouwen dat consumenten hebben in elektronisch betalingsverkeer en niet, zoals zo velen denken, door de ontwikkeling van de technologie. Onderzoek wijst uit dat veel mensen het Internet nog niet vertrouwen en zeker geen aankopen via het Internet zouden doen. Waarom? Keen zegt, dat het de meeste e-business-organisaties simpelweg aan de juiste methoden en technieken ontbreekt om de consument het vertrouwen te geven dat er zorgvuldig met hun financiële en persoonlijke gegevens wordt omgesprongen.

Key elements of trust
Tijdens het seminar laat Keen aan de hand van praktische, no-nonsense voorbeelden zien op welke manier ondernemingen de key elements of trust (zekerheid, vertrouwelijkheid en privacy) direct kunnen inbouwen in hun e-commerce systeem. Hij geeft concreet aan welke veiligheidsmaatregelen de vertrouwensrelatie met de consument extra kunnen versterken, welke controle-technieken speciaal voor e-commerce zijn ontwikkeld en met welke technieken de onderneming de consument het gevoel kan geven dat zijn privacy is gewaarborgd als hij overgaat tot het kopen via Internet.

Elektronische brainstorm
Tijdens het interactieve seminar Electronic Commerce Relationships speelt de inbreng van de deelnemers een grote rol. Door middel van brainstormsoftware is er voortdurend sprake van interactie tussen de zaal en de spreker. Vragen en opmerkingen van het publiek kunnen direct tijdens de lezing worden ingevoerd en verschijnen dan onmiddellijk in de zaal op een groot scherm zodat Peter Keen direct op de reacties van de gasten kan reageren.

De kosten van het seminar bedragen fl. 595,- per persoon. Deelnemers ontvangen tijdens het seminar het boek van Peter Keen, Electronic Commerce Relationships; Trust by Design (1999).

-EINDE BERICHT-

Nooit voor de redactie (niet voor publicatie)
In de serie Captains of IT traden eerder op: Don Tapscott, John Perry Barlow, Claudio Ciborra, Derrick de Kerckhove, Phillip Ein-Dor en Joseph Pine. Voor meer informatie over Connection1 kunt u kijken op www.connection1.nl.

Wilt u, als journalist, kosteloos bij het seminar aanwezig zijn dan kunt u dat door middel van reply aan ons doorgeven. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging. Wij verzoeken u vriendelijk vóór 1 februari uw aanmelding naar ons toe te sturen, zodat wij een plaats voor u kunnen reserveren.

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):
Projectorganisatie: Adviesbureau Winkelman en Van Hessen Leontine Smith/Fleur van Bruggen
tel. nr. 070 4161616
e-mail: lsmith@wenvh.nl/fvanbruggen@wenvh.nl

Winkelman & van Hessen
Leontine M. Smith
adviseur ICT-accounts

Bankaplein 3
2585 EV Den Haag
tel : 070 - 4 16 16 16
fax : 070 - 4 16 16 26
e-mail : lsmith@wenvh.nl
Internet : www.wenvh.nl

Deel: ' Internetgoeroe Peter Keen spreekt in Connection 1 Apeldoorn '
Lees ook