PERSBERICHT

Internetpiraterij neemt epidemische proporties aan en kost jaarlijks miljarden dollars

Amsterdam, 14 september 1999 - "Online diefstal van copyright heeft epidemische proporties aangenomen en vormt een bedreiging voor de creatieve industrieën, enerzijds en voor de ontwikkeling van de elektronische handel, anderzijds", stelde Robert Holleyman, president en CEO van Business Software Alliance (BSA), vandaag voor een internationaal gezelschap van beleidsmakers.

Holleyman voegde eraan toe dat het vrijwel onmogelijk is om het verlies exact in dollars uit te drukken, maar het staat vast dat Internetpiraterij dagelijks miljarden dollars kost.
"De economische gevolgen van deze activiteit blijven niet alleen beperkt tot de software-industrie, maar treffen de economie wereldwijd in de vorm van grote belastingverliezen en het verloren gaan van banen", zei Holleyman tijdens zijn toespraak op de WIPO Conferentie over elektronische handel en intellectuele eigendom.

Terwijl de hightechindustrie de drijvende kracht is achter de groei van het Internet en e-commerce "hebben piraten zich vlot aangepast aan de ontwikkelingen in de legale handel en op technologisch gebied. Zij zoeken allerlei manieren om de mogelijkheden van elektronische handel te gebruiken en de eigenaars van intellectueel eigendom schade toe te brengen. Net als andere criminelen, zijn Internetpiraten heel vindingrijk en flexibel en vinden ze voortdurend nieuwe middelen om de technologie waarop e-commerce steunt, voor illegale doeleinden aan te passen".

Via allerlei links en referenties bieden meer dan 2 miljoen websites toegang tot "warez", het codewoord dat op Internet verwijst naar illegale softwarekopieën. Het probleem is de afgelopen drie jaar nog groter geworden: twee jaar geleden bestonden er 100.000 "warez"-sites tegenover 900.000 sites het afgelopen jaar. Deze "warez"-sites zijn bijzonder storend, net als de onlinesites waar illegale software te koop wordt aangeboden. Informele monitoring van deze sites wijst uit dat meer dan 60% van de software die op populaire US- en Europese verkoopsites wordt aangeboden, piraatkopieën zijn.

De industrie drijft de inspanningen op om Internetpiraterij te bestrijden, en werkt samen met wettelijke instanties en online service providers om illegale sites te sluiten en de groei van de illegale verkoop af te remmen. Volgens Holleyman worden maandelijks honderden illegale sites door de BSA gesloten. "In de Internetwereld speelt tijd een belangrijke rol. Hoe vlugger die sites verdwijnen, hoe minder schade er aan de eigenaar van het copyright wordt toegebracht."
Tot slot legde Holleyman de nadruk op strenge copyrightwetten die "een stevige basis moeten vormen om Internetpiraterij een halt toe te roepen. Voor beginners is het absoluut noodzakelijk dat het reproductierecht onder de copyrightwet zowel tijdelijke als permanente namaak dekt". Holleyman riep eveneens alle landen wereldwijd op om de WIPO copyrightverdragen te ondertekenen en toe te passen. De middelen en straffen om online overtredingen inzake copyright tegen te gaan "moeten niet alleen volstaan om de eigenaars schadeloos te stellen, maar eveneens om piraterij te voorkomen en uit te roeien."

###

Sinds 1988 vertegenwoordigt de Business Software Alliance (BSA) wereldwijd de toonaangevende softwareproducten naar zowel overheden als bedrijfsleven en consumenten. De BSA licht softwaregebruikers voor op het gebied van auteursrechten, streeft naar een publieke opinie die innovatie aanmoedigt en verkoopkansen bevordert en strijdt tegen gebruik en distributie van illegale software.
Internationale leden van de BSA zijn Adobe Systems, Apple Computer, Attachmate, Autodesk, Bentley Systems, Compaq Computer, Corel Corporation, IBM, Intel, Intuit, Lotus Development, Microsoft, Network Associates, Novell, Sybase, Symantec en Visio Corporation.
Lokale leden in de Benelux zijn Aladdin Knowledge Systems, Davilex Software en AfAS Software.
Meer informatie over de BSA vindt u op www.bsa.nl. De BSA is bereikbaar op telefoonnummer 0800-899 85 66 of via Email: contact@bsa.nl

Deel: ' Internetpiraterij neemt epidemische proporties aan '
Lees ook