Nederlandse KankerbestrijdingSpeciaal thema Internetspreekuur

KWF-AVRO Internetspreekuur voor familie en vrienden Hoe leef ik met een kankerpatiënt mee?

Wie als familie, vriend of kennis advies wil hebben of ervaringen wil uitwisselen met anderen over hoe je kunt meeleven met kankerpatiënten, kan maandag 10 april tussen 16.00 - 17.00 uur op www.gezondsite.nl vragen stellen aan drs. Leo van Weezel, psychiater van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, en Agnes Rexwinkel - ex-patiënt en bestuurslid van de Hodgkin Contactgroep.

Reden om juist ook 'Omgaan met kankerpatiënten' in de reeks spreekuren op te nemen, is de ervaring bij het KWF, dat veel mensen daar moeite mee hebben. De voorlichters aan de KWF Hulp- en Informatielijn 0800 - 0 22 66 22 krijgen dagelijks vragen daarover.

Kern van het probleem is meestal dat men met de patiënt wil meeleven, maar niet altijd weet hoe die belangstelling te tonen. Dat leidt dan tot vragen als "Moet ik erover praten, of juist niet? Wat is het beste, zelf bellen of wachten tot ik gebeld wordt?" "Ze is morgen jarig, kan ik gewoon feliciteren? Ik zou hem wat moed willen inspreken, maar ligt dat wel op mijn weg? Ze krijgen al zo vaak telefoon, ik wil ze niet ook nog eens lastig vallen. Het is nu al zo lang achter de rug, dan ga je het toch niet allemaal nog eens oprakelen." Nogal eens leiden dergelijke onzekerheden ertoe, dat men een echt gesprek met de patiënt dan maar uit de weg gaat. Niet voor niets is een veel gehoord geluid van patiënten, dat zij zich door mensen uit hun omgeving niet goed begrepen voelen.Verbetering van de communicatie tussen patiënten en hun omgeving is van meet af aan één van de belangrijkste doelstellingen geweest van de afdeling Voorlichting van het KWF. Het spreekuur op Internet past in deze lijn.

Het spreekuur is een gezamenlijk initiatief van AVRO en Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en is een Internetprogramma in beeld, tekst en geluid dat los staat van radio of televisie. Nu steeds meer mensen een Internetaansluiting hebben, wil het KWF ervaring opdoen met deze manier van voorlichting. Belangrijk voordeel is, dat mensen rechtstreeks vragen kunnen voorleggen aan deskundigen en aan andere deelnemers, en ook de vragen van anderen kunnen volgen. Vaak geven die een gevoel van herkenning. Voor de AVRO zijn de spreekuren een nieuwe vorm van communicatie naast gids, radio en tv. Elke maandagmiddag komt een ander onderwerp aan bod. Op 15 mei is voorlopig het laatste spreekuur gepland. Om aan het spreekuur deel te kunnen nemen, moet men tevoren via de site gratis een RealPlayer downloaden. Op dit moment al kunnen via de site vragen naar het panel worden toegezonden.

Deel: ' Internetspreekuur Hoe leef ik met een kankerpatiënt mee? '
Lees ook