Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-017
DATUM: 27 januari 1999

Internetsymposium "Internet. Nu voor U"

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND EN SYNTENS INNOVATIENETWERK VOOR ONDERNEMERS

De Provincie Flevoland en Syntens Innovatienetwerk voor Ondernemers organiseren op 18 februari in de Agora in Lelystad het internetsymposium "Internet. Nu voor U". Het symposium begint om 15.00 uur en duurt tot 19.25 uur, de toegang is gratis. Het doel van dit symposium is het midden- en kleinbedrijf informeren over de mogelijkheden en het belang van informatie- en communicatietechnologie. Het symposium is onderdeel van twee landelijke projecten die de ondernemer steunen bij het gebruik van Internet. Het gaat om het project Webtec van de Provincie Flevoland en het Sp.OED Advies project van Syntens Innovatienetwerk voor ondernemers. Er worden in totaal zes symposia gehouden, door het hele land.

Tijdens het symposium geeft Robert Creemers van Techno Trends een algemeen beeld van de mogelijkheden van het Internet. Gerard van Vliet van Medi@vantage gaat dieper in op de specifieke toepassingen voor de ondernemer. De presentie wordt ondersteund met een multimediashow.

Aansluitend op het symposium is er een infomarkt, waar bedrijven gespecialiseerd op Internet concrete gebruiksmogelijkheden demonstreren. Geïnteresseerden kunnen zich voor dit symposium aanmelden bij Congres Associatie Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: 053-4894444, fax 053-4894442. Aanmelden kan tot zaterdag 13 februari. Voor meer informatie kan men ook de websites bezoeken: www.webtec.nl of www.synstens.nl/spoed.

Deel: ' Internetsymposium 'Internet. Nu voor U' '
Lees ook