Ingezonden persbericht


Persbericht: Internettoegang onder jongeren sterk toegenomen, maar onder ouderen bijna te verwaarlozen!

Op dit moment (juli 2001), heeft 61 procent van de Nederlandse bevolking toegang tot Internet.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Internet Barometer van Interview-NSS.

Tov december 2000, hebben in juli 2001 20% meer jongeren van 25 t/m 34 jaar toegang gekregen tot Internet: de penetratie van Internet is in deze groep gestegen van 65% tot 79%. Onder de groep mensen van 50 jaar en ouder is de toegang tot Internet slechts met 3% gegroeid tijdens dezelfde periode.

De totale Internetpopulatie is met 10% gegroeid in Nederland sinds december 2000.

Het onderzoek naar Internettoegang en -gebruik wordt telefonisch uitgevoerd op continu basis. Maandelijks wordt het onderzoek uitgevoerd onder 3000 mensen, representatief voor de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Informatie over Internetgebruik in Europa is te verkrijgen op de website van de European Internet Barometer: https://www.internetbarometer.com. Via de website kunnen doelgroepen worden geselecteerd en tabellen worden uitgedraaid over 16 Europese landen. Iedere twee maanden is de meest recente Internet-data beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ariane Verkoren mailto:ariane.verkoren@internetbarometer.com

Voor de redactie:

Bijgaand de augustus editie van onze gratis maandelijkse rapportage waarin een beschrijving wordt gegeven van de ontwikkeling op het gebied van nieuwe media en technologie in Europa. Deze maand hebben we een speciale editie uitgebracht over Customer Loyalty.

Het verspreiden en doorsturen van dit document is toegestaan. Echter, ter voorkoming van onjuiste interpretatie en misbruik mag niets uit de European Internet Barometer op enige wijze openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Interview-NSS. Graag contact opnemen met ariane.verkoren@internetbarometer.com

Ariane Verkoren
Project manager
European Internet Barometer
Interview-NSS
020 6070877
ariane.verkoren@internetbarometer.com
https://www.internetbarometer.com

Deel: ' Internettoegang onder ouderen bijna te verwaarlozen '
Lees ook