Persbericht

Internetworking Event - 28-30 maart - RAI - stand D1031

STRATEGIE EN PRAKTIJK:
ICL FOCUST STEEDS MEER OP ELECTRONIC COMMERCE

Nationaal en internationaal groeien de electronic business activiteiten sterk bij de uiteenlopende disciplines van ICL. Dit nog relatief nieuwe werkterrein speelt ook een steeds een centralere rol in het beleid. In Nederland zijn op dit moment circa 130 medewerkers bij dit werkterrein betrokken, in consultancy, design en realisatie, hosting van websites en helpdeskondersteuning voor internetaanbieders. Volgens directeur eBusiness Chris Martlew is het aantal medewerkers van ICL Nederland dat zich met eBusiness bezighoudt, de afgelopen 12 maanden verdrievoudigd. Hij verwacht dat deze groei in de komende paar jaar zal doorzetten. In heel Europa worden enige duizenden nieuwe mensen voor electronic commerce gezocht en getraind.

Het ICL-concern heeft in Europa en de VS al vele business-to-business systemen, virtuele winkels, sites voor winkelen op de werkplek, voor autoverkoop, advertising, communicatie met medewerkers, klanten en partners, onderwijs, overheid, (retail)banking gerealiseerd en voor klanten in beheer.

De acceptatie van Internet verschilt van land tot land. Nederland daarbij loopt niet voorop maar ICL constateert een flink groeiende belangstelling. Het speelt daarop goed in, getuige de activiteiten die het al op dit werkterrein ontplooit en de vooraanstaande bedrijven die ICL Nederland voor hun Internetactiviteiten verkiezen.

Zo heeft het voor content management de applicatie TIPS ontworpen. Een groot ziekenhuis gebruikt het al voor het vastleggen van medische protocollen en maakt die goed gestructureerd via Intranet beschikbaar voor de organisatie. Voor CTG, het College Tarieven Gezondheidszorg, ontwikkelde ICL een content management systeem op maat. Dat CTG-systeem ondersteunt en beheerst het publiceren op Internet van belangrijke informatie voor instellingen en medische beroepsbeoefenaren en eigen organisatie. Door dit systeem kan het redigeren en publiceren vanuit de diverse afdelingen van CTG zelf gebeuren.

Voor filiaalbedrijf Bart Smit ontwierp ICL een Internetsite waar de consument multimediaproducten, speelgoed en mobiele telefonie kan kopen (www.bartsmit.com). ICL heeft ook de recent ge?mplementeerde tweede versie ontworpen, die eind vorig jaar in Londen de prestigieuze internationale Interactive Media Award voor Retail Stores ontving. De dagelijkse operatie, de hosting is eveneens in handen van ICL gegeven. Marketingtechnisch is de site zeer compleet met voorzieningen voor cross- en up-selling en veilig elektronisch betalen.

Flora in Rijnsburg, een van de top drie bloemenveilingen van ons land, maakt de veilinginformatie via Internet realtime toegankelijk voor de kwekers en (groot)handelaren. De tweetalige business-to-business en zeer gedetailleerde site wordt op het moment van de veilingtransactie onmiddellijk met informatie gevoed. De deelnemers aan het besloten eBusiness systeem betalen voor het gebruik.

Reisinformatie opvragen en reserveren kan op de eBusiness website van Kras SterVakanties. De website is vergaand ge?ntegreerd met de reisinformatie- en reserveringssystemen en Kras loopt daarmee veruit voorop in de reiswereld. Door de heel directe koppeling met de back office systemen biedt Kras' website, naast arrangementen uit de reisgidsen, dagelijks nieuw samengestelde reizen. Zo is de door ICL ontworpen site altijd uiterst actueel en kon het in korte tijd uitgroeien tot een zeer lucratief vierde verkoopkanaal naar een geheel nieuwe doelgroep (www.kras.nl).

NS Railinfrabeheer B.V. selecteerde na een uitgebreide aanbestedingstender ICL Nederland als preferred supplier van alle te realiseren interne en externe Internet- en Intranetvoorzieningen van het bedrijf. Deze onmisbare dochter van de Nederlandse Spoorwegen is verantwoordelijk voor het totale 6.000 km grote treinennet met bruggen, viaducten, seinen, spoorovergangen, stations. Het ontwikkelt nieuwe concepten voor railtransport en verzorgt technisch en planningsonderzoek voor overheden, vervoersbedrijven e.d. Met deze veelheid van taken is adequate communicatie met onontbeerlijk en NS Railinfrabeheer lost dat op met Internettechnologie.

ICL Nederland is zelf Internet Service Provider (ISP) maar gebruikt dit om anderen de gelegenheid bieden om als virtueel ISP op te treden. Hiervoor wordt samengewerkt met VIP Ltd (Virtual Internet Provider Ltd): ICL neemt in dit partnership de technische realisatie en hosting voor zijn rekening, VIP de marketing. Engeland is hier voorgegaan en via de systemen en service van ICL zijn daar al ruim 70 organisaties actief als virtueel ISP, waaronder BBC, Toys "R" Us, New Scientist, Arsenal Football Club, Open University, Computer Weekly, the Royal Bank of Schotland. Nederland is het tweede land waar ICL en VIP beginnen. De faciliteiten voor webhosting, technische realisatie, systeemintegratie en systeemmanagement heeft ICL Nederland al beschikbaar, inclusief een capaciteit van duizenden telefoonlijnen.

ICL beschikt in Maarssen over een pan-Europese IT-helpdesk centrum, die 24-uurs hardware- en softwaresupport verleent aan gebruikers in binnen- en buitenland, op dit moment al in 14 talen. Sinds kort wordt deze hulp ook gegeven aan Internetgebruikers. Zestien internationaal opererende ondernemingen maken al gebruik van de diensten van het Nederlandse centrum. Daaronder zijn ook al enkele vooraanstaande Internetproviders in de Benelux. Hoewel de Internetsurfers in Belgi? en Nederland niet beter weten dan dat hun provider de ondersteuning biedt, is het in werkelijkheid ICL die hen helpt bij hun vragen.

Als leverancier van multivendor platforms maakt ICL het leven van bedrijven een stuk gemakkelijker. Het is uitstekend ingewijd in de snelle technologische ontwikkelingen in de IT-markt. Met een grote historie als computer- en softwarebouwer kan ICL als geen ander adviseren over hardware- en softwareplatforms. Daar voegt het tegenwoordig uitgebreide services als implementatie, ondersteuning en onderhoud, het monitoren van sites ("webscanning") evenals volledige hosting ofwel het operationeel beheren van Internetsites.

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie): Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dick van Beusekom, public relations manager ICL Nederland B.V., Het Kwadrant 1, Postbus 4000, 3600 KA Maarssen telefoon 0346-598527, fax 0346-568613, e-mail: dick.van.beusekom@icl.nl

Deel: ' InterNetworking Event ICL focust steeds meer op e-commerce '
Lees ook