INTERPOLIS SCHENKT ONDERWIJS 350 LAPTOPS

De Nederlandse scholen kampen met een groot tekort aan computers. Dat is een slechte zaak, want iedereen krijgt met computers te maken en dus kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom maakt de Stichting Computerbemiddeling Onderwijs pc’s die in het bedrijfsleven zijn afgeschreven weer gebruiksklaar voor het onderwijs. Deze stichting, opererend onder de hoede van werkgeversorganisatie VNO-NCW, heeft sinds de start in 1997 ruim 75.000 gebruikte computers in het onderwijs geplaatst.

Interpolis onderschrijft dit initiatief volledig en is daarom ‘donateur van het eerste uur’. Vandaag heeft de Tilburgse verzekeraar weer een schenking gedaan, maar nu wel een bijzondere. Interpolis heeft namelijk als eerste bedrijf in Nederland een partij van driehonderdvijftig draagbare computers geschonken.
Die zullen vooral terechtkomen bij een nieuwe doelgroep van de stichting: de leraren in het onderwijs.

Hoofddirectielid Huub Hannen van Interpolis heeft de partij symbolisch overhandigd aan VNO-NCW-voorzitter Hans Blankert, in Tilburg aanwezig in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Computerbemiddeling Onderwijs.

De stichting is zeer content met deze schenking. De technische levensduur en het onderhoud van laptops verschillen wezenlijk van bureaucomputers. Mede daarom is er nauwelijks aanbod van laptops op de tweeehandsmarkt. En dat terwijl er in het onderwijs zeer veel belangstelling voor bestaat. Interpolis is blij hieraan een zinvolle bijdrage te kunnen leveren.

Interpolis heeft de driehonderdvijftig Toshiba-laptops (12 mb geheugen, inclusief cd-rom en modem) begin 1996 ingezet als hulpmiddel bij de actie rond het BedrijfsZekerPlan (Ziektewetproduct).

Deel: ' Interpolis schenkt onderwijs 350 laptops '
Lees ook