Anti Racisme Informatie Centrum


Stroomopwaarts


8 tot 13 augustus 1999

Kerk en Wereld
Driebergen

'Stroomopwaarts' is de mooie naam van de Interreligieuze Vrouwenzomerschool van Kerk en Wereld. De cursus is bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in dialoog met vrouwen met een andere godsdienst. Diverse lezingen staan op het programma, met als thema levenskracht in de verschillende religies: Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam en Jodendom. Voertaal: Engels.

Informatie: Kerk en Wereld, Martina Heinrichs, tel. 0343 -512 241

Deel: ' Interreligieuze Vrouwenzomerschool 'Stroomopwaarts' '
Lees ook