Partij van de Arbeid


Interview Harm Evert Waalkens

Op maandag 22 december kwam een tweekoppige afvaardiging van de Binding (afdelingsblad PvdA-Groningen) aan in Finsterwolde bij het boerenbedrijf van het nieuwbakken PvdA Tweede kamerlid Harm Evert Waalkens. Waalkens is in het verleden bestuurlijk actief geweest in noordelijk en landelijke landbouworganisaties en als voorzitter van de Raad van Commissarissen geweest van een middelgrote zuivelcoöperatie. Daarnaast heeft hij veel te doen gehad met het hele veterinaire complex rond de diergezondheid. Een beetje een vreemde eend in de PvdA bijt, reden om eens nader met hem kennis te maken.

Hoe bevalt het tot dusver in de Kamer?
Het is op sommige fronten totaal anders dan ik me had voorgesteld. Bijvoorbeeld: ik had mij van tevoren afgevraagd hoe het er aan toe zou gaan in een fractie met 45 zeer ambitieuze mensen. Ik had al gehoord van wat fricties in de fractie. Ik ging er nogal schuchter heen, met zo’n gevoel van: wanneer moet ik mijn vinger opsteken? En als ik dat niet doe, is het dan na drie week al over? In de praktijk blijkt dat het een hele leuke fractie is, waarin je goed wordt opgevangen voor zover dat kan. Tegenvallend vond ik de binnenkomst in Den Haag. Er was niets geregeld: geen kantoor, geen telefoon, geen PC. De eerste weken had ik het gevoel dat ik aan het kamperen was op mijn nieuwe werkplek. Je zou toch verwachten dat de komst van nieuwe kamerleden bekend zou zijn en dat een en ander geregeld zou worden. Na een maand dacht ik dat het niet goed zou komen: ik liep in een ongestructureerde chaos rond. Ook de inhoudelijke ondersteuning was door deze chaos verre van optimaal. Gelukkig beheerste ik de dossiers zelf goed, zodat ik begin oktober toch nog redelijk de landbouwbegroting kon doen.

Wat zijn je taken in de fractie?
Ik ben algemeen woordvoerder van landbouw en lid van de fractiegroep Sociaal-economisch beleid. Dat is een breed veld, waar onder andere het veterinaire complex, pachtzaken en onderwijs in zitten. Ik doe alle landbouw zonder de natuur en milieu poot. Op landbouwgebied kan Nederland nog wel nationale accenten aanbrengen, maar het meeste beleid wordt in Brussel bepaald. Nederland is in deze context natuurlijk maar een van de 16?, hetgeen zo zijn grenzen stelt aan je invloed. Maar als je goede argumenten hebt, wordt er naar je geluisterd. Momenteel speelt vooral de discussie over de liberalisatie van de wereldhandel. Deze discussie is voor Nederland (afhankelijk van de rekenwijze het tweede of derde exportland van landbouwproducten) van groot belang.

Wat vind je van genetische manipulatie, bijvoorbeeld bij de stier Herman?
Voor planten is het: ja mits, voor dieren: nee tenzij. Dit is ook het landelijk standpunt. Als je op het gebied van dieren wilt manipuleren moet je toestemming vragen en aan hele strenge randvoorwaarden voldoen. Bij Herman is op sluwe manier de toestemming geritseld en vervolgens is gemanipuleerd op een manier die volgens mij niet goed is. Ik sta persoonlijk zeer gereserveerd tegenover genetische manipulatie. Je moet de natuur zijn gang laten gaan, maar dan proberen foklijnen te maken: het ambachtelijke fokken zonder genetisch gemanipuleer. Daarnaast maak ik mij grote zorgen over de keuzemogelijkheden voor de consument. Je moet GGO (Genetisch Gemanipuleerde Organismen) vrije en niet-vrije producten hebben en ze ook als zodanig kunnen herkennen. Dit GGO zit in erg veel producten, zoals soja (een belangrijk bestanddeel van soepen, kroketten et cetera). Er wordt in Nederland erg veel genetisch gemodificeerde soja geïmporteerd, en je weet nu nauwelijks wanneer je zo’n product koopt.

Hoe staat het met de sanering van de varkensstapel? De herstructurering van de varkensstapel was december 1997 een heikel punt. Ik heb het toen een beetje vanaf de zijlijn gevolgd. Er waren twijfels in de politiek of het allemaal zo hard moest gaan: 25 % sanering met aanvullende maatregelen. We dachten dat het wel op zijn pootjes terecht zou komen, omdat het anders helemaal de verkeerde kant op zou zijn gegaan met betrekking tot aspecten als milieu en dier en welzijn In februari kwam toen de varkenspest erover heen. Door de varkenspest kwam er een explosie van varkens in Europa; Nederland lag er uit en iedereen stond te trappelen om die leemte op te vullen. Toen de varkenspest in Nederland over was, kwam hier de productie ook weer op gang. Toen zakte de markt volledig in elkaar als gevolg van het varkensoverschot in Europa. Een big die normaal 80/90 gulden kostte ging weg voor 10/15 gulden. Een rampscenario dus. De sanering van de varkensstapel is hard doorgezet. Als we dat nu niet zouden doen, moeten we over een paar jaar weer.

Is Paars II een randstadkabinet?
In de Randstad wonen de meeste mensen (zo’n twee derde van de gehele bevolking), dus het is logisch dat de Randstad sterk vertegenwoordigd is. Als je de vraag zo stelt lijkt het of er geen evenwicht is tussen stad en land. Die is er wel denk ik. Het plan Langman is geaccordeerd, zodat voor Noord Nederland ook het nodige kan worden gedaan. Mijn enige zorg is de ontsluiting van Noord Nederland, de Zuiderzee spoorlijn. Het is jammer dat die nu, in ieder geval voorlopig, weer in de koelkast is gezet.

De provinciale verkiezingen staan weer voor de deur. Wat zou jij doen als je het in de provincie voor het zeggen had? Ik zou mij op drie pijlers richten. Ten eerste moet de werkgelegenheid nog steeds omhoog. In het kader van Langman is afgesproken waar industrieterreinen moeten komen. Dat is een stap in de goede richting. Ten tweede zou ik de positie van de stad Groningen verder uitbouwen. De stad is onze sterkste troef, daar moet je gebruik van maken. De economische voordelen hiervan zullen ook hun uitstraling hebben naar de rest van de provincie. Als derde zou kwaliteitsimpulsen geven aan het landelijke gebied. Probeer daar kracht uit te halen door toeristische initiatieven te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Westerwolde.

En als we dan toch bezig zijn, wat zou je doen als je het in het land voor het zeggen had?
Grootste aandachtspunten zouden zijn kennisontwikkeling en zorg. Op deze gebieden moeten de achterstanden ingehaald worden. Een ander belangrijk punt is het openbaar vervoer. We moeten hier veel creatievere oplossingen zien te vinden. Ogenschijnlijk wilde plannen als zeppelins en light-rail verdienen serieuze bestudering. Dit hoeft niet te betekenen dat er met bakken geld moet worden gesmeten richting openbaar vervoer. Te denken valt aan nieuwe financieringsvormen, in samenwerking met het bedrijfsleven. Als we de huidige middelen slimmer en creatiever in zetten kunnen we een heel eind komen.

Ben je nog actief op het bedrijf?
Dat had ik me voor genomen, maar er komt nauwelijks iets van terecht. Ik zou vrijdag en maandag nog wat doen, maar daar komt niets van. Nu doe ik elk weekend nog wat, meer als klusjesman. Door de week zit ik drie avonden in Den Haag in mijn appartement. Maandag en vrijdag heb ik meestal werkbezoek. In het begin vond ik het erg vervelend om niet even lekker thuis bij mijn vrouw te zitten, maar een beetje eenzaam op een kamer in Den Haag. Meestal ben ik om een uur of tien weer terug in mijn appartement. Dan kijk je nog wat NOVA en dat was de dag dan weer. In het begin miste ik ook het bedrijf. Op zaterdag ben ik vaak op pad voor de partij. Ik kwam redelijk fris van de lever binnen en ben vrij onbekend in de partij. Dan heb je op zaterdag vaak werkgroepen van de partij en ik vind het leuk en leerzaam om daar bij te zijn. Bovendien vind ik dat, als je gevraagd wordt, je als het enigszins kan ook moet komen. Er gaat klauwen met tijd in zitten, maar je hebt wel met de mensen gediscussieerd. Het is belangrijk dat je bij zoveel mogelijk mensen je oor te luister legt.

En toen waren we uitgeinterviewd. Voor wat hoort wat, dus de grote IT-specialist Davids sloot nog even een Cd-speler aan. Al met was het een prettig gesprek met een gelukkig (nog) niet al te politiek Kamerlid.

Erwin Boelens
Pieter Davids
_________________________________________________________________

Deze pagina staat onder verantwoording van de PvdA Groningen - Niets uit deze uitgaven mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Wij zijn te bereiken via E-mail of bekijk de adressenlijst

Deel: ' Interview Harm Evert Waalkens nieuw PvdA kamerlid '
Lees ook