expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: verbetering bericht no. 70

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 070
Datum: 18-05-1999

Verbeterde versie
om misverstanden te voorkomen!

INTERVIEW MINISTER JORRITSMA OP INTERNET

Minister Jorritsma van Economische Zaken brengt op dit moment een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Haar reis staat vooral in het teken van de informatietechnologie. Daartoe heeft zij een bezoek gebracht aan bedrijven in Sillicon Valley en aan IT bedrijven als IBM en Lucent aan de oostkust.

Minister Jorritsma zal vanavond om 21.30 uur (NL tijd) live geïnterviewd (cybercast) worden door Jane Caldow op de internet site van het IBM Center for Electronic Communities: www.ieg.ibm.com

Onderwerpen van gesprek zullen zijn:
de indrukken die Minister Jorritsma heeft opgedaan in Sillicon Valley
de invloed daarvan op de ICT-nota die nog voor het zomerreces naar de Tweede Kamer zal gaan
het belang van GigaPort voor Nederland: dit breedbandig research-net zal naar verwachting van de minister een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat in Nederland. De aankondiging van GigaPort gaf Lucent Technologies mede aanleiding in Enschede haar Bell Lab te openen. Tevens maakte IBM bekend dat het daarom zijn Advanced Internet Application Center voor Europa, het Midden Oosten en Afrika in Nederland zal vestigen. Met de inmiddels gerealiseerde aansluiting van het huidige nationale telecommunicatie onderzoeksnetwerk van SURFnet bv, als onderdeel van het GigaPort project, op het Amerikaanse Internet2-netwerk Abilene, is Nederland het eerste land in Europa dat een directe internet2-verbinding heeft met de Verenigde Staten.

Deel: ' Interview minister Jorritsma op Internet '
Lees ook