Ingezonden persbericht

Rectificatie

UrgentGeachte hoofdredacteur,

Heden zonden wij u een persbericht aangaande een opdracht van Shell Open University. Wij verzoeken u op dit bericht geen actie te ondernemen. Er staan feitelijke onjuistheden in en wij trekken dit bericht daarom met onmiddellijke ingang in.

Op korte termijn zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
NIAM-TMS b.v.

ir. Herre Rost van Tonningen
Algemeen Directeur


Ingetrokken bericht:

PERSAANKONDIGING

Shell Open University kiest weer voor NIAM-TMS b.v.

DEN HAAG, donderdag 23 augustus 2001 Het Nederlandse NIAM-TMS, met zeven vestigingen wereldwijd, wint de opdracht voor het ontwikkelen van e-learning modules voor Shell Open University (SOU).

In een selectie fase waaraan 19 internationale e-learning bedrijven hebben deelgenomen heeft NIAM-TMS bewezen de meest geschikte Nederlandse kandidaat te zijn. De andere bedrijven die zich gekwalificeerd hebben zijn het Schotse Atlas Interactive en het Indiase NIIT Global It Solutions. De drie bedrijven zullen samen in de komende vier maanden 150 uur WBT (web based trainingen) voor SOU produceren. Daarmee vestigt NIAM-TMS zich als preferred partner van Shell. De selectiecriteria waarop SOU de aanbiedingen en pilot applicaties heeft beoordeeld waren: kosten (40%), techniek (30%) en 'look & feel' (30%). NIAM-TMS scoorde in alle categorieën zeer goed.

Allan Fowler, project coördinator Shell International Exploration and Production (SIEP) noemde NIAM-TMS in dit kader: "a genuine leader in the field of e-learning, making innovative and exciting e-learning modules". De kracht van de modules, gemaakt met EasyGenerator®, zit vooral in de geboden combinatie van expertise op het gebied van content, technologie en didactiek. EasyGenerator® is de door NIAM-TMS ontwikkelde content creator. Een andere doorslaggevende factor is de snelheid waarmee het cursusmateriaal vervaardigd en aangepast kan worden. Verder is een belangrijke eis dat alle e-learning modules moeten draaien binnen het Learning Management Systeem van Docent op het intranet van Shell. Dit om het beheer van de tienduizenden gebruikers te kunnen optimaliseren. EasyGenerator kan standaard aan deze (AICC) eisen voldoen.

NIAM-TMS zal 50 e-learning modules leveren, die door SOU ingezet worden in het nieuwe e-learning curriculum. De modules bevatten onderwerpen die gerelateerd zijn aan de petrochemie en hebben een gemiddelde doorlooptijd van een uur. Alle modules worden in een Learning Management Systeem van Docent beheerd, zodat de vorderingen centraal bijgehouden kunnen worden. Voor onderhoud en uitbouw van de e-learning modules in eigen beheer uit te voeren heeft SOU ontwikkellicenties van EasyGenerator® aangeschaft.

Begin 2000 is Shell Open University van start gegaan. Het is een combinatie van educatieve faciliteiten, learning centres, web based modules en methodieken. Via een gepersonificeerde e-learning portal op Shell's intranet helpt SOU ruim 30.000 cursisten hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Dit moet uiteindelijk meer 'self managed' professionals gaan opleveren. SOU is een initiatief van Shell en biedt deze diensten ook aan andere grote partijen in de opleidingswereld van de energiebusiness. Zoals oliemaatschappijen, servicebedrijven in de industrie, wetenschappelijke instituten en trainingsinstellingen.

Over NIAM-TMS
Making e-learning work for you NIAM-TMS heeft een brede kennis opgebouwd met het inzetten van beproefde software technologieën ter bevordering van interactieve informatie en kennisuitwisseling. In opdracht van de overheid, onderwijs-instellingen en het bedrijfsleven realiseert NIAM-TMS innovatieve multimedia projecten voor marketing, communicatie en educatie. Daarnaast heeft NIAM-TMS EasyGenerator® ontwikkeld, de e-learning oplossing voor snelle interactieve content ontwikkeling. Ook is NIAM-TMS partner van Learning Management Systeem leveranciers als Docent Inc., TLM en Whizzdom. Inmiddels heeft NIAM-TMS vestigingen in Nederland, Australië, België, Duitsland, Engeland, Spanje en Zwitserland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mario Daems, Marketingmanager NIAM-TMS, 06-22 92 92 47, m.daems@niam-tms.nl Hoofdkantoor: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Websites: www.easygenerator.nl, www.easycontentcommunity.nl (onderwijsportal), www.niam-tms.nl (corporate site)

Ref.: 18883

Deel: ' Intrekking persbericht Shell Open University '
Lees ook