Provincie Gelderland


Intrekking toestemming slibverbranding Avira

7 juli 1999

Nr. 99-271

Afvalverbranding Avira in Duiven heeft geen toestemming meer voor het bijstoken van slib. De provincie trekt de toestemming voor het bijstoken van slib in omdat tijdens emissie-metingen van de rookgassen in december vorig jaar en dit voorjaar een te hoge concentratie dioxinen is aangetoond. Tijdens de laatste dioxinemeting in mei dit jaar blijkt zelfs een drievoudige overschrijding. Ook is bij een meting een overschrijding met zware metalen aangetroffen. Avira is eind 1998 gestart met het bijstoken van slib. De provincie alsook de Avira zelf vermoeden dat de oorzaak van deze overschrijdingen bij de slibbijstook ligt. De provincie heeft de Avira eind juni van haar standpunt op de hoogte gesteld en verzocht de bijstook onmiddellijk te beëindigen. De Avira heeft snel en adequaat meegewerkt en is gestopt met het bijmengen van slib aan het te verbranden huisvuil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer M. Verweij, tel. (026) 359 87 29, e-mail: m.verwey@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Intrekking toestemming slibverbranding Avira Duiven '
Lees ook