MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

Intrekking vervoersverbod bijen rondom Boxtel

Op 11 juni 1998 is rondom Boxtel een vervoersverbod voor bijen ingesteld in verband met een uitbraak aldaar van Amerikaans vuilbroed. Inmiddels is gebleken dat er geen redenen meer zijn dit vervoersverbod nog in stand te houden, aangezien de ziekte niet bij andere bijenvolken in de omgeving van de uitbraak is aangetroffen. Derhalve wordt de Regeling vervoersverbod bijen Boxtel 1998 ingetrokken.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

De Regeling vervoersverbod bijen Boxtel 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 2 september 1998 om 16.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,


02 sep 98 16:03

Deel: ' Intrekking vervoersverbod bijen rondom Boxtel - 1059 '
Lees ook