Persbericht Amsterdam Exchanges


02 Sep 1999 Introductie Amsterdam Exchanges All-Share Indices

INTRODUCTIE VAN DE AMSTERDAM EXCHANGES ALL-SHARE INDICES

Achtergrond

Vanaf donderdag 2 september 1999 zal Amsterdam Exchanges de Amsterdam Exchanges All-Share Indices introduceren. De indices geven de trends weer van verschillende aandelenklassen. Aandelen worden daarbij ingedeeld op grond van criteria die variëren van marktkapitalisatie en liquiditeit tot de economische groep en sector waarin het bedrijf actief is. Alle indices wegen de samenstellende aandelen naar marktkapitalisatie. De indexstand wordt berekend door de som te nemen van het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de laatst bekende koers en dit getal door de zogenaamde divisor te delen. Het door de indices gebruikte aantal uitstaande aandelen wordt op dagbasis bijgehouden.

Karakteristieken

De Amsterdam Exchanges All-Share Indices hebben een niveau van 1000 punten op 31 december 1998, gelijk met de introductie van de euro. De Amsterdam Exchanges All-Share Indices worden elke 15 seconden verspreid tussen 09.00 uur en 16.30 uur Amsterdamse tijd. De indices kennen een zogenaamde pre-open status tussen 09.00 uur en de officiële opening van de indices. De openingswaarde van de indices wordt bepaald wanneer gehandeld is die aandeelfondsen die 75% van de marktkapitalisatie van de index uitmaken. De slotwaarde van de indices wordt bepaald om 16.30 uur. De Amsterdam Exchanges All-Share Indices geven gedurende de dag een indicatie van de trends van alle aandelen (zoals bepaald door het reglement van de Amsterdam Exchanges All-Share Indices) die genoteerd zijn op de Officiële Markt en de Nieuwe Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V.. De economische groep en sector indices gebruiken het Amsterdam Exchanges Classificatie Systeem dat is overgenomen van het FTSE International Classification System. Hierdoor kan het systeem gebruikt worden voor vergelijkingen tussen industriegroepen, sectoren en de markt als geheel in Nederland en over de grenzen heen.

Onderhoud

De Amsterdam Exchanges All-Share Indices worden onderhouden op een dagelijkse basis. Alle coporate actions en uitbreidingen van genoteerde aandelen worden in de indexberekening opgenomen op de datum dat deze definitief zijn. Alle fondsen die in notering worden genomen en die zich kwalificeren voor opname in de Amsterdam Exchanges All-Share Indices, worden in de indices opgenomen op de tweede dag van verhandeling. De sectorindeling van de fondsen opgenomen in de Amsterdam Exchanges All-Share Indices wordt elk kwartaal geëvalueerd. Deze evaluaties vinden plaats op de derde vrijdag van januari, april, juli en oktober. Alle aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie worden geëffectueerd op de eerste handelsdag van de op de evaluatie volgende maand (februari, mei, augustus en november).

AMSTERDAM EXCHANGES ALL-SHARE INDICES

* AAX- Amsterdam Exchanges All-Share Index

geeft een indicatie van de algemene trends van alle genoteerde aandelen op de Officiële Markt en de Nieuwe Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V., zoals bepaald door het reglement van de Amsterdam Exchanges All-Share Indices. De index is een marktkapitalisatie-gewogen index.

* AAEX- Amsterdam Exchanges All-Share Index - AEX Stocks

geeft een indicatie van de algemene trends van de in de Amsterdam Exchanges-index® opgenomen fondsen. Deze index geeft een beeld van de prestaties van de 25 meest verhandelde fondsen (zoals bepaald door het reglement voor de Amsterdam Exchanges-index® ten tijde van de jaarlijkse herweging) zonder de beperkingen van een aanpassing van het gewicht in de index, door een limiet op de marktkapitalisatie.
* AAMX - Amsterdam Exchanges All-Share Index - AMX Stocks

geeft een indicatie van de algemene trends van de in de Amsterdam Midkap-index® opgenomen fondsen. Deze index geeft een beeld van de prestaties van de 26 tot en met 50 meest verhandelde fondsen (zoals bepaald door het reglement voor de Amsterdam Midkap-index® ten tijde van de jaarlijkse herweging) zonder de beperkingen van een aanpassing van het gewicht in de index, door een limiet op de marktkapitalisatie.
* AAXX - Amsterdam Exchanges All-Share Index - Excluding AEX & AMX Stocks

geeft een indicatie van de algemene trends van alle genoteerde aandelen op de Officiële Markt en de Nieuwe Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. met uitzondering van de fondsen die zijn opgenomen in de Amsterdam Exchanges-index® en de Amsterdam Midkap-index®. De index geeft een beeld van de prestaties van de nieuwe, minder liquide of kleinere fondsen.

* ASCX - Amsterdam Exchanges All-Share Index - Smaller Companies

geeft een indicatie van de algemene trends van alle genoteerde aandelen op de Officiële Markt en de Nieuwe Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. met uitzondering van de fondsen die zijn opgenomen in de Amsterdam Exchanges-index®, de Amsterdam Midkap-index® en alle fondsen met een grotere marktkapitalisatie dan 0,4% van de totale marktkapitalisatie van de Amsterdam Exchanges All-Share Index (AAX) ten tijde van de evaluatie elk kwartaal. De index geeft een beeld van de prestaties van de kleine of minder liquide fondsen.
* ANMX - Amsterdam Exchanges All-Share Index - NMAX Stocks

geeft een indicatie van de algemene trends van de in de Amsterdam Nieuwe Markt-index opgenomen fondsen. Deze index geeft een beeld van de prestaties van fondsen genoteerd aan de Nieuwe Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V..

* E(xx) - Amsterdam Exchanges All-Share Index - Economic Groups

geeft een indicatie van de specifieke trends van de fondsen die actief zijn in een bepaalde economische groep. De indices maken vergelijkingen mogelijk tussen economische groepen onderling en tussen economische groepen in verschillende landen. Er zijn op dit moment 10 economische groep-indices.

* S(xx) - Amsterdam Exchanges All-Share Index - Industry Sectors

geeft een indicatie van de specifieke trends van de fondsen die actief zijn in een sector. De indices maken vergelijkingen mogelijk tussen sectoren onderling en tussen sectoren in verschillende landen. Er zijn op dit moment 39 sector-indices.

Amsterdam Exchanges All-Share Indices

De Amsterdam Exchanges All-Share Indices bestaan uit de volgende indices:

AMSTERDAM EXCHANGES ALL-SHARE SERIES (Code)

Amsterdam Exchanges All-Share Index AAX

Amsterdam Exchanges All-Share Index AEX Stocks AAEX

Amsterdam Exchanges All-Share Index AMX Stocks AAMX

Amsterdam Exchanges All-Share Index (excluding AEX & AMX Stocks) AAXX

Amsterdam Exchanges All-Share Index Smaller Companies ASCX

Amsterdam Exchanges All-Share Index NMAX Stocks ANMX

AMSTERDAM EXCHANGES ECONOMIC GROUPS & INDUSTRY SECTORS (Economic Groups in Bold)

RESOURCES ERS

Mining SMG

Oil & Gas SOG

BASIC INDUSTRIES EBI

Chemicals SCH

Construction & Building Materials SCB

Forestry & Paper SPA

Steel & Other Metals SSM

GENERAL INDUSTRIES EGI

Aerospace & Defence SAD

Diversified Industrials SDI

Electronic & Electrical Equipment SEE

Engineering & Machinery SEM

CYCLICAL CONSUMER GOODS ECG

Automobiles SAU

Household Goods & Textiles SHG

NON-CYCLICAL CONSUMER GOODS ENCG

Beverages SBV

Food Producers & Processors SFP

Health SHL

Packaging SPK

Personal Care & Household Products SPC

Pharmaceuticals SPH

Tobacco STB

CYCLICAL SERVICES ECS

Distributors SDB

General Retailers SGR

Leisure, Entertainment & Hotels SLE

Media & photography SME

Restaurants, Pubs & Breweries SRP

Support Services SSP

Transport STP

NON-CYCLICAL SERVICES ENCS

Food & Drug Retailers SFD

Telecommunication Services STC

UTILITIES EUT

Electricity SEL

Gas Distribution SGS

Water SWT

FINANCIALS EFI

Banks SBK

Insurance SIN

Life Assurance SLA

Investment Companies SIC

Real Estate SRE

Specialty & Other Finance SOF

INFORMATION TECHNOLOGY EIT

Information Technology Hardware SIH

Software & Computer Services SSC

In het samenwerkingsverband van Amsterdam Exchanges, Brussels Exchanges and Bourse de Luxembourg hebben Brussels Exchanges and Bourse de Luxembourg de intentie aangekondigd om de FTSE International Classification System te implementeren, zoals gebruikt door Amsterdam Exchanges voor de Amsterdam Exchanges All-Share Indices. De invoering van het FTSE International Classification System verzorgt duidelijkheid en eenvoud bij economische groep en sector vergelijkingen in de Benelux.

Amsterdam Exchanges zal ook herbeleggingsversies van alle hiervoor genoemde indices publiceren. De herbeleggingsindices zullen als einde-dag waarden bekend worden gemaakt.

Reglementen, brochures, historische indexwaarden en andere informatie kan gevonden worden op de AEX internetsite: www.aex.nl

Real-time Amsterdam Exchanges All-Share Index waarden zijn verkrijgbaar via:

AEX-Data Services b.v.

Postbus 19163

1000 GD Amsterdam

Tel. 020 - 550 4613

Fax. 020 - 550 4924

De naam Amsterdam Exchanges All-Share Indices is geregistreerd. Licenties kunnen worden aangevraagd bij:

Karen Velserboer

Marketing Research & Development

Postbus 19163

1000GD Amsterdam

Tel. 020 - 550 4105

Fax. 020 - 550 4912

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Introductie Amsterdam Exchanges All-Share Indices '
Lees ook