Provincie Groningen


Groningen, 19 februari 1999 Persbericht nr. 39

INTRODUCTIE HONDERDSTE EKO-PRODUCT

Op woensdag 24 februari a.s. om 16.00 uur zullen gedeputeerde J. van Dijk - o.m. van landbouw en milieu - en A. Lanting, voorzitter van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO), in de Nieuwe Weme Supermarkt (Groenwoudt Groep) in Winschoten het honderdste EKO-produkt introduceren. EKO-produkten zijn produkten die milieu- en diervriendelijk worden geproduceerd en worden gekenmerkt door het officiele EKO-keurmerk.

De presentatie van het honderdste EKO-produkt vindt plaats in het kader van de afsluiting van het zgn. Ketenproject Biologische Producten. Opdrachtgever voor het project was de NLTO te Assen. Het project is gericht op het vergroten van de afzet van biologische producten in de supermarkt en werd gefinancierd door de Provincies Groningen en Drenthe, het ministerie van LNV, ISP 5 Agrobusiness-commissie en de NLTO. Het project is uitgevoerd in de noordelijke provincies en met name bij de supermarktketen Nieuwe Weme. Na overname van Nieuwe Weme door de Groenwoudt groep is het project ook in de overige supermarkten van Groenwoudt geintroduceerd.

Het agrarisch project- en adviesbureau Katalysator-NAI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Het (maatschappelijk) belang van milieu- en diervriendelijke produkten wordt door steeds meer mensen ingezien. De vraag naar verantwoorde produkten is hierdoor, ook bij Nieuwe Weme, sterk gegroeid. Was twee jaar geleden de totale omzet van biologische producten bij de Nieuwe Weme filialen nog minder dan 1%, tegenwoordige is dat percentage vervijfvoudigd !

De presentatie van het 100-ste EKO-product vindt plaats bij Nieuwe Weme in Winschoten. Dit is een opvallende keuze aangezien dit filiaal in 1998 nog de "gele kaart" van Greenpeace had gekregen, omdat het volgens de milieuorganisatie te weinig biologische produkten in zijn assortiment had. Tegenwoordig is daar geen sprake meer van. Groenwoudt onderkent het groeiende belang van biologische produkten en biedt de klant daarom een ruim assortiment EKO-producten.

Het EKO-keurmerk is het keurmerk voor biologische producten. Het wordt toegekend door de onafhankelijke controle-organisatie SKAL. De normen van Skal omschrijven precies waar de productiewijze aan moet voldoen om het EKO-keurmerk te verdienen. Biologische producten worden op een zo natuurlijk mogelijke manier geproduceerd. Dat betekent, dat boeren en tuinders geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en bij de verwerking geen kunstmatige toevoegingen gebruiken.

De provincie Groningen voert actief beleid op het gebied van de biologische landbouw en heeft daarom het project van harte financieel ondersteund.

Deel: ' Introductie honderdste EKO-product '
Lees ook