Ingezonden persbericht


Europa-festival
kiembeheer - kiembehe@dds.nl

FNV en bonden organiseren in samenwerking met de Haagse Hogeschool en het Nationaal Forum voor de introductie van de euro een groots Europa-festival op 11 oktober in Den Haag.

Zoals het een vakbond betaamt, is het een festival voor een sociaal Europa met thema`s als: werk, armoede, medezeggenschap, cao`s en fusies, de euro, gelijke kansen en pensioenen. De doelgroep is heel divers: jong, oud, werkend of zonder baan. Het volledige programma is te vinden op de webgsite van de http://www.fnv.nl/europa(FNV)

Laat uw mening horen!
Er is een enquête uitgewerkt. De uitkomsten van de enquête wil de FNV gebruiken voor het Europa-festival.

Wat vindt u van een sociaal Europa? Is Europa er méér voor de bedrijven dan voor de burgers? Wat kan de rol van de FNV zijn?

Laat uw menign horen en vul de http://www.fnv.nl/enquete(enquête) in. De uitkomst wordt benutten voor het Europagestival van FNV en bonden op 11 oktober in Den Haag.

Deze e-mail is een resultaat van uw abonnement op http://www.fnv.nl/berichtenservice. Meer nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/kiem.

Deel: ' Introductie van de euro via Europa-festival in Den Haag '
Lees ook