Persbericht Keurmerkinstituut

Keurmerkinstituut introduceert Veiligheidscertificaat Zwembaden

Woensdag 31 maart a.s. zal in het Sport- en Recreatiecentrum De Scheg te Deventer door dr. J.J. Ende, hoofd afdeling Consumentenveiligheid en Omgevingsrisico's van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het eerste Veiligheidscertificaat voor Zwembaden worden uitgereikt. Het veiligheidscertificaat is toegekend door het Keurmerkinstituut op basis van onafhankelijk vastgestelde eisen betreffende veiligheid, hygiëne en toezicht. In de beoordeling door het Keurmerkinstituut wordt ook meegenomen of voldoende maatregelen zijn genomen tegen besmetting met de veteranenziekte.

Achtergrond
Vorig jaar hebben kort na elkaar enkele ernstige ongevallen plaatsgevonden in een aantal zwembaden. Deze gebeurtenissen droegen ertoe bij dat de noodzaak voor een gedegen veiligheidsbeleid in zwembaden landelijk veel aandacht kreeg. Consument en Veiligheid nam daarop het initiatief de betrokken partijen in een platform bijeen te roepen voor beraad. Eén van de conclusies was dat een certificatiesysteem voor zwembaden een belangrijke impuls zou kunnen geven aan het voorkomen van dit soort ongevallen. Om hieraan tegemoet te komen heeft het Keurmerkinstituut de afgelopen maanden zijn inspectie-activiteiten in zwembaden versneld uitgebouwd naar een certificatiesysteem.

Het Platform vindt dat uiteindelijk moet worden toegewerkt naar een geïntegreerd zorgsysteem voor zwembaden, door middel van het ontwikkelen van een breed gedragen stelsel van kwaliteitscriteria, die veel verder gaan dan alleen de veiligheid en hygiëne. Het tot stand brengen van voldragen kwaliteitssystemen is evenwel een zaak van lange adem, en zal zeker in de zwembadwereld nog niet op korte termijn toepasbaar zijn. Daarom heeft het Keurmerkinstituut besloten om onderdelen van het stelsel, zodra zij beschikbaar komen, meteen toe te passen bij inspecties van modules van het kwaliteitssysteem. Dit geeft de houders van zwemgelegenheden de gelegenheid stap voor stap toe te werken naar een totaalcertificaat.

Op dit moment kent het Keurmerkinstituut voor zwembaden drie typen certificaten:

- veiligheidscertificaat zwembaden.

- waterglijbaancertificaat

- toezichtcertificaat

Sport- en Recreatiecentrum De Scheg te Deventer heeft als eerste zwembad in Nederland de volledige beoordeling voor het veiligheidscertificaat van het Keurmerkinstituut goed doorstaan en ontvangt op 31 maart het Veiligheidscertificaat Zwembaden.

Verder zal van deze gelegenheid gebruik worden gemaakt om een aantal deelcertificaten uit te reiken aan verschillende andere zwembaden. Dit betreft certificaten voor enerzijds het toezicht in het bad, anderzijds voor de veiligheid van de aanwezige waterglijbanen die door het Keurmerkinstituut zijn gekeurd.

Deel: ' Introductie Veiligheidscertificaat Zwembaden '
Lees ook