Introductie website www.Capclaim.nl


AMSTELVEEN, 20140904 -- De Capclaim behelst aanspraken op de opbrengsten die na rechterlijk vonnis of een schikking van Capgemini Nederland BV (Capgemini) worden verkregen. Deze berusten op een schadeclaim van € 43 mln. van Mr. K. Berkleef op Capgemini die aan de Amsterdamse rechtbank is voorgelegd. De schade is veroorzaakt doordat Capgemini gefaald heeft bij de ontwikkeling van een informatiemanagementsysteem voor teamsporten (voetbal, hockey enz.).

In de procedure wordt naar voren gebracht dat Capgemini naast een totale wanprestatie ook grove schuld en onrechtmatig gedrag moet worden verweten. Wanneer dat het geval is, kan Capgemini geen beroep doen op haar  kleine lettertjes waarin zij haar aansprakelijkheid heeft beperkt. In dat geval is Capgemini aansprakelijk voor alle schade, ook voor de gederfde winst.

Claimparticipanten wordt de gelegenheid geboden te profiteren van een mogelijk positief vonnis of eventuele schikking. Participanten kunnen inschrijven voor participaties van € 2.500 per stuk.

Pieter Lakeman heeft de casus voor de potentiele claimparticipanten beoordeeld en hiervan een investeringsrapport opgemaakt. Dit rapport, en overige van belang zijnde informatie is te vinden op de website www.capclaim.nl

Geïnteresseerden kunnen door middel het inschrijfformulier dat op de website is gepubliceerd deelnemen in het hiervoor omschreven project.

Stichting Capclaim
Postbus 8004
1180 PA Amstelveen


Deel: ' Introductie website www.Capclaim.nl '
Lees ook