Ingezonden persbericht

Persbericht

Zwembadkeur? Veilig en Schoon geintroduceerd

Op 12 september a.s. wordt op Papendal tijdens de Demo-Dagen het Zwembadkeur Veilig en Schoon geintroduceerd. Dit keurmerk voor zwembaden is een initiatief van de brancheorganisaties LC; Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie, RECRON en WVBZ. Deze (werkgevers)organisaties vertegenwoordigen ongeveer 1500 zwembaden in Nederland. Naast de presentatie van het Zwembadkeur Veilig en Schoon worden de verdere plannen van de Stichting Zwembadkeur in oprichting toegelicht.

Het Zwembadkeur? Veilig en Schoon is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daar bovenop een aantal extra kwaliteitseisen. Binnen enkele jaren zal de nieuwe Stichting Zwembadkeur? i.o. naast dit keurmerk een breder kwaliteitscertificaat, vergelijkbaar met een ISO- of IIP kwaliteitscertificaat, introduceren. Met de introductie van het keurmerk neemt de zwembadbranche zelf het initiatief voor verdere kwaliteitsverbetering en geeft ze gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook zwembadmanagement, eigenaren en overheden stellen aan zwembaden. Het op deze wijze realiseren van structurele kwaliteitsverbetering moet zwembaden in positieve zin onderscheiden. Het kan tevens leiden tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie en uiteindelijk ook tot betere bedrijfsresultaten.

Het beheer van de regeling
Het Zwembadkeur? Veilig en Schoon wordt beheerd door de Stichting Zwembadkeur?, waarin naast de brancheorganisaties LC Nederlands Instituut voor Lokale Sport & Recreatie , RECRON en WVBZ ook een of meer consumentenorganisaties zitting zullen hebben. De stichting geeft het Zwembadkeur? Veilig en Schoon uit op voordracht van onafhankelijke deskundige bureaus die hiervoor een officiele keuring verrichten. Het Zwembadkeur? Veilig en Schoon wordt in principe afgegeven voor een periode van drie jaar als aan alle criteria van het keurmerk wordt voldaan. Bij wijziging van de organisatie (verbouwing, verandering bestuurlijk regime e.d.) vindt herijking plaats. Los daarvan moet binnen de periode van drie jaar eenmaal een tussentijdse toets plaatsvinden.

Zelfevaluatie en officiele keuring
Eind september 2001 krijgen alle zwembaden in Nederland een zelfevaluatiepakket toegezonden. Aan de hand daarvan en het bijbehorende handboek Zwembadkeur? Veilig en Schoon kan worden bepaald in hoeverre een zwembad voldoet aan de gestelde eisen. Voor het zwembad wordt zichtbaar welke punten verbeterd moeten worden om voor het Zwembadkeur? Veilig en Schoon in aanmerking te kunnen komen. De zelfevaluatie kan bovendien worden gebruikt als conceptaanvraag voor de officiele keuringen die in het najaar van 2001 van start gaan.

Categorisering van 'Zwembadkeur-zwembaden'
Als een zwembad eenmaal het Zwembadkeur? Veilig en Schoon heeft behaald, wordt het ingedeeld in een bepaalde categorie om het voorzieningenniveau te typeren.
Eenvoudig gesteld zien de categorieen er als volgt uit: Categorie 1 klein zwembad, monofunctioneel
Categorie 2 zwembad met beperkte mogelijkheden
Categorie 3 multifunctioneel zwembad
Categorie 4 multifunctioneel zwembad met een ruim voorzieningenniveau Categorie 5 zwemparadijs met een zeer ruim voorzieningenniveau

De Stichting Zwembadkeur? i.o. verwacht eind 2001 de eerste exemplaren van het Zwembadkeur? Veilig en Schoon uit te kunnen reiken.

Deel: ' Introductie zwembadkeur Veilig en Schoon '
Lees ook