Gemeente Doetinchem

Invalidenparkeerkaart heet voortaan gehandicaptenparkeerkaart

Vanaf 1 oktober 2001 heet de invalidenparkeerkaart de gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Met de nieuwe GPK kunnen bezitters binnen de Europese Unie gebruikmaken van de faciliteiten die de kaart biedt overeenkomstig de nationale regels die gelden in het land waar u zich bevindt. Deze nieuwe regeling is opgenomen in de Wegenverkeerswet (WVW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

De invoering van de nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart brengt een aantal wijzigingen met zich mee:


- Behalve een wijziging in de toekenningscriteria is het vanaf 1 oktober niet langer mogelijk om een eenmaal toegekende kaart automatisch te verlengen. Bij iedere aanvraag, dus ook bij een aanvraag voor verlenging, moet een medische keuring bij het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) plaats vinden. Wilt u de kaart laten verlengen, dan dient u altijd drie maanden voor de vervaldatum een aanvraag in te dienen, zodat u tijdig over de nieuwe kaart kunt beschikken.


- Door de verplichte keuring en het feit dat de nieuwe kaart een geldswaardig document is geworden, zijn er aan de aanvraag en de verlenging kosten verbonden. Deze bestaan uit de keuringskosten van f 109,- / 49,46 (indien u bekend bent bij het RIO f 65,- / 29,50); administratiekosten van f 21,50 / 9,76 en bij een toekenning de kosten van de kaart zelf f 32,- / 14,52.


- Voor mensen met een minimum inkomen is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten.


- U huidige invalidenparkeerkaart blijft na 1 oktober 2001 tot de vervaldatum gewoon rechtsgeldig. U bent dus niet verplicht om deze te laten vervangen voor de nieuwe GPK. Mocht u regelmatig in het buitenland verblijven, dan is voortijdige vervanging wel aan te bevelen. Krijgt u een andere auto en veranderd het kenteken of is de kaart onleesbaar geworden of verloren gegaan, dan moet u nog voor de vervaldatum een nieuwe kaart aanvragen. De kosten hiervan zijn f 53,50 / 24,28 ( per 1 januari 2001 24,57 / f 54,15). Bovendien moet u 1 recente pasfoto's meenemen.


- Met ingang van 1 januari 2002 zullen de prijzen aangepast worden aan de tarieven van 2002.

Voor het indienen van een aanvraag en voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid, Wet Voorziening Gehandicapten, Louise de Colignystraat 11, 7001 GD Doetinchem, telefoon (0314) 377387, dagelijks spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.

Deel: ' Invalidenparkeerkaart heet gehandicaptenparkeerkaart '
Lees ook