Gemeente Hilversum---
Invalidenparkeerkaart wordt Gehandicaptenparkeerkaart Per 1 oktober 2001 maakt de Invalidenparkeer-kaart plaats voor een uniforme kaart, geldig in alle landen van de Europese Unie: de Gehan-dicaptenparkeerkaart. Als gevolg daarvan veranderen ook de wijze van aanvragen en het gebruik van de kaart.

De veranderingen per 1 oktober 2001:

* De term `invalide' wordt vervangen door `gehandicapte'. De nieuwe kaart heet vanaf 1 oktober 2001 Gehandicaptenkaart (GPK).
* De kaart is beveiligd tegen fraude en moet worden voorzien van een recente pasfoto.

* De voorwaarden om voor een GPK in aanmerking te komen, zijn aangescherpt.

* Heeft u al een kaart, dan kunt u circa twee maanden voor uw oude kaart verloopt een nieuwe kaart aanvragen. Een aanvraag-formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Voorzieningen Ouderen en Gehandicapten (VOG). De VOG vraagt vervolgens een medisch advies aan bij het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).
* Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan krijgt u het aanvraagformulier op verzoek toegezonden. U dient dit formulier ingevuld en voorzien van een recente pasfoto terug te sturen. De VOG vraagt het RIO vervolgens om een medisch advies en brengt de aanvrager van dat advies op de hoogte.

* Het afhalen van een GPK kan alleen op afspraak.
* Staat het kenteken van de auto op de parkeerkaart, dan hoeft geen kenteken-bewijs te worden getoond. Op de GPK komt alleen de letter B (= Bestuurder) te staan. Wel moet een geldig rijbewijs worden getoond.

* Als u geen auto bezit of er geen bestuurt, wordt de kaart voorzien van de letter P (= Passagier).

Geldige invalidenparkeerkaart?

Wie een nog geldige invalidenparkeerkaart wil omzetten naar een GPK, kan dat telefonisch kenbaar maken bij de VOG. Omdat de geldigheidsdur van de kaart in dat geval niet verandert, is geen advies van het RIO nodig. Wel blijven een ingevuld formulier en een recente pasfoto vereist. Voor vragen over de GPK of over de werkwijze kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur contact opnemen met de VOG (telefoon: 629 29 20 of 629 29 25).

Zoekwoorden:

Deel: ' Invalidenparkeerkaart Hilversum wordt Gehandicaptenkaart '
Lees ook