Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Invalidenparkeerplaatsen hof

In een eerdere publicatie op deze pagina heeft u kunnen lezen dat het college voornemens is om een tweetal invalidenparkeerplaatsen op de Hof te realiseren. Dit ten behoeve van de Andrieskerk en het gemeentehuis. Het was daarbij de bedoeling om de parkeerplaatsen aan weerszijden van de picknicktafel te realiseren. Het cliëntenplatform WVG heeft daarop verzocht of het mogelijk was één van beide parkeerplaatsen dichterbij de ingang van het gemeentehuis te realiseren. Zulks is inderdaad mogelijk. Eén invalidenparkeerplaats zal nu dichterbij de ingang van het gemeentehuis geplaatst worden. Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt op het gemeentehuis ter inzage.

Zoekwoorden:

Deel: ' Invalidenparkeerplaatsen hof in Amerongen '
Lees ook