Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Invalidenparkeerplaatsen Een invalidenparkeerplaats is gereserveerd voor mevrouw P. van Bellen-van der Windt, ter hoogte van Cartesiuslaan 3 te Oegstgeest, de heer M. Wijsman ter hoogte van Narcissenlaan 20 te Oegstgeest en de heer C. Zweistra, ter hoogte van Zonnebloemlaan 67 te Oegstgeest. De aanvragen en de verleende aanwijzing liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785. Tegen een besluit kunnen belanghebbenden tot zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen bijhet college van Burgemeester en wethouders, postbus 1270, 2340 NB Oegstgeest.

Ingekomen aanvragen voor inritten:
· Rijnsburgerweg voor huisnummer 46a en 52 (naast koffiehuis de Valk)
· Geversstraat 36
· Emmaplein 12
Voor de inrit voor Emmaplein 12 zal gelden dat ter plaatse van de inrit niet meer geparkeerd mag worden na realisatie hiervan.

De aangevraagde inritvergunningen liggen ter inzage op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur op de afdeling planvoorbereiding, Rhijngeesterstraatweg nr. 13. Tegen een besluit kunnen belanghebbenden tot twee weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van Burgemeester en wethouders. Postbus 1270, 2340 NB Oegstgeest.

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen
· Clematislaan 49 - vergroten woning en garage
· Jac P Thijsselaan 42 - plaatsen tuinhuis (melding)
· Salvialaan 35 - plaatsen dakkapel achter
· Wilhelminapark 36 - wijzigen achtergevel en vervangen balkonhek
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen


· Adriaan Engelslaan - dakkapel voor- en achterzijde
· Frits Mehrtenslaan 14 - plaatsen dakkapel voorzijde
· Haarlemmertrekvaart 3 - vergroten woning en bouw garage
· Jan Steenlaan 10 en 12 - samenvoegen twee woningen
· Rijnsburgerweg 82 - vergroten woning
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen vanaf 20 september t/m 3 oktober op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13. Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Deel: ' Invalidenparkeerplaatsen in Oegstgeest '
Lees ook