Ingezonden persbericht


"Invallen in studentenhuizen om illegale software"

SURFSPOT.NL BIEDT STUDENTEN LEGALE SOFTWARE VANAF EUR 10,=

Houten, 22 april - Gisteren werden er door de opsporingsdienst FIOD-ECD invallen gedaan in studentenhuizen in diverse steden tegen het gebruik van illegale software. Het illegaal gebruik van software brengt dus steeds meer risico's met zich mee. Studenten hebben een alternatief, te vinden in de internetwinkel SURFSPOT.NL. SURFSPOT.NL biedt studenten complete, legale softwarepakketten, zoals SPSS 12.0, Microsoft Office, Macromedia Dreamweaver, McAfee Virusscan HomeEdition, vanaf EUR 10,=.

Legale software voor een illegale prijs!
SURFSPOT.NL is ontwikkeld in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Het aanbod van de producten dat "in de schappen" ligt is afhankelijk van de (software)licentieregelingen die de instelling heeft afgesloten. Voor de meeste producten is het gebruiksrecht voor studenten en medewerkers, inclusief thuisgebruik, door de instelling afgekocht. Dat is één van de redenen waarom de producten zo goedkoop kunnen worden aangeboden. Voor ICT-aanbieders is het van belang dat studenten gedurende hun studie legaal gebruik maken van de meest up-to-date software. De geauthenticeerde toegang tot SURFSPOT.NL en het feit dat een softwarepakket slechts één keer door een student kan worden aangeschaft, maakt van SURFSPOT.NL voor hen het kanaal bij uitstek om hun software tegen een fractie van de normaal gehanteerde prijzen aan te bieden. Inmiddels hebben vrijwel alle universiteiten en circa de helft van de hogescholen (waaronder alle grote hogescholen) SURFSPOT.NL geopend voor in totaal 440.000 studenten en medewerkers.

Over SURFSPOT.NL
SURFSPOT.NL is een initiatief van de not-for-profit organisatie SURFdiensten. SURFdiensten is intermediair tussen ICT-aanbieders enerzijds en het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Sinds 1991 sluit SURFdiensten licentiecontracten (SURF-licenties) af met ICT-aanbieders. Hierin worden speciale educatieve regelingen vastgelegd waarmee de onderwijsinstellingen grote voordelen worden geboden bij aanschaf van software en andere ICT-producten.

Over SURFdiensten
SURFdiensten verstrekt o.a. (software)licenties aan het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, SLBdiensten aan de BVE-sector en het voortgezet onderwijs en APS IT-diensten aan het primair onderwijs. Ongeveer 95% van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek maakt inmiddels gebruik van de SURF-licenties. In de BVE-sector is dit maar liefst 100%, in het voortgezet onderwijs circa 95% en in het primair onderwijs circa 85%. De software die via SURFSPOT.NL wordt aangeboden wordt onder andere uitgeleverd onder het label "Slimme Rom" door de organisatie Slim. Zie ook: www.surfdiensten.nl.

Meer informatie voor de redactie
SURFdiensten bv
Rinia Willemse
Tel. 030 - 298 30 16
E-mail willemse@surfdiensten.nl
http://www.surfspot.nl
http://www.surfdiensten.nl

Deel: ' Invallen in studentenhuizen om illegale software '
Lees ook