Gemeente Rotterdam

Inventarisatie asbest in gemeentelijke panden

(24-7) In 2000 is een inventariserend onderzoek afgesloten naar de aanwezigheid van asbest in 50 panden die eigendom zijn van de gemeente Rotterdam. Het ging om een pilotstudie. Het College van B. en W. heeft nu besloten ook andere gemeentelijke panden te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Een projectgroep is reeds samengesteld, een bruikbaar werkbestand van panden is opgezet en een telefonisch informatiepunt asbest is operationeel geworden. Posters en folders over dit informatiepunt zijn verspreid.

Op basis van de huidige inzichten komen zo'n 1300 adressen voor onderzoek in aanmerking. Meestal worden deze panden beheerd door het OBR, Sport en Recreatie en de Dienst Stedelijk Onderwijs. De inventarisaties zullen in de jaren 2002-2004 worden gedaan. Naar verwachting zal dit vervolgproject zo'n 6 tot 8 miljoen gulden gaan kosten. De kosten voor de inventarisaties worden toegerekend aan de afzonderlijke panden en doorbelast naar de beheerder. De kosten voor de projectleiding worden door de betrokken gemeentelijke diensten betaald.

Deel: ' Inventarisatie asbest in gemeentelijke panden Rotterdam '
Lees ook