Inventarisatie buitengebied Arnhem Noord
Op dit moment is de gemeente Arnhem bezig met het bestemmingsplan Buitengebied Arnhem Noord. Globaal gaat het dan om het gebied ten noorden van de Schelmseweg. Een van de stappen die gezet moeten worden voordat het nieuwe bestemmingsplan er is, is het verkrijgen van een actueel beeld van de bouwwerken in het gebied en het gebruik van de gebouwen en de grond. Een eerste grove inventarisatie is gemaakt op basis van informatie die bij de gemeente aanwezig is. In de maanden september, oktober en november gaan medewerkers van de gemeente op pad om de situatie ter plaatse op nemen. De complete inventarisatiekaart die dan ontstaat, zorgt voor een nog betere uitgangssituatie van het bestemmingsplan en is tegelijkertijd de basis voor handhavingsacties bij ongewenste en niet legaliseerbare afwijkingen.

Legalisering
Wanneer de inventarisatie is afgerond, worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van de afwijkingen. Kiest de gemeente voor legalisering, dan wordt de overtreder gewezen op de overtreding en wordt uitgelegd welke stappen er genomen moeten worden om te komen tot legalisering. Meestal houdt dit in dat er een vergunning aangevraagd moet worden. Kiest de gemeente voor handhaving, dan wordt de overtreder gewezen op de overtreding en op het feit dat de gemeente hier tegen op zal treden.

Reacties
De tekst van het bestemmingsplan buitengebied Arnhem Noord is in de afgelopen tijd geactualiseerd en aangepast mede op basis van de ingediende reacties. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2002 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd worden. Diegenen die een reactie hebben ingediend zullen op de hoogte gesteld worden hoe de gemeente hun reactie heeft verwerkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inventarisatie buitengebied Arnhem Noord '
Lees ook