Inventarisatie GGZ-programma’s volwassenenzorg

Het Trimbos-instituut inventariseert op het moment in samenwerking met GGZ-Nederland telefonisch de praktijk van zorgprogrammering in de volwassenenzorg in alle GGZ-regio’s. Een programma in de GGZ omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bepaalde doelgroep in de GGZ zo goed mogelijk te helpen. Belangrijke vragen bij de inventarisatie zijn:

* Voor welke doelgroepen zijn of worden programma’s ontwikkeld?

* Welke indeling in doelgroepen wordt daarbij gehanteerd? Is er een apart voordeurprogramma (onderzoek en advisering)? Is er ook sprake van een overkoepelend programma?

* Is er binnen de regio voor één of meer zorgprogramma’s specifieke expertise aanwezig?

Inmiddels zijn door de regionale (en enkele landelijke) GGZ-aanbieders ruim 70 contactpersonen doorgegeven, die informatie kunnen leveren over de bovengenoemde punten. Bij de inventarisatie wordt verder ook gebruik gemaakt van de informatie die al in de databestanden van GGZ-Nederland en het Trimbos-instituut aanwezig is.

Aansluitend op de inventarisatie wordt de komende maanden een beperkt aantal kleine werkconferenties georganiseerd over de belangrijkste GGZ-programma’s in de volwassenenzorg. Per werkconferentie staat steeds een programma voor één specifieke doelgroep centraal. De belangrijkste praktijkvoorbeelden zullen tijdens de werkconferentie per doelgroep worden vergeleken en besproken. Deelnemers aan de werkconferenties zullen worden uitgenodigd op basis van hun deskundigheid en werkervaring op het betreffende terrein. De resultaten van de werkconferenties zullen na de zomer door GGZ-Nederland verspreid worden onder de lidinstellingen. Deze activiteit is daarmee tevens het begin van een meerjarig landelijk ondersteuningstraject voor de ontwikkeling en toepassing van GGZ-programma’s.

Henk Verburg/Gerdien Franx (030) 297 11 00

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Homepage

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Inventarisatie GGZ-programma's volwassenenzorg '
Lees ook