Inverko N.V. TRADING UPDATE 1e kwartaal 2014


AMSTERDAM, 20140407 -- De Raad van Bestuur van Inverko NV maakt bekend dat over het eerste kwartaal 2014 een positief resultaat is geboekt van EBITDA € 302.000,- bij een omzet van € 7.4 miljoen. Er heeft tevens een substantiële verbetering van het eigen vermogen plaatsgevonden. Alle deelnemingen hebben een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat.

Op 22 januari heeft Inverko NV  de overname van Synaplast GMBH uit Duitsland aangekondigd en vervolgens op 31 maart de overname van Beutech kunststoffen BV te Steenwijk. Met beide overnames wordt invulling gegeven aan de strategie zoals deze op de BAVA van 15 november j.l is gepubliceerd. De resultaten van Synaplast en Beutech zijn proforma meegenomen in het resultaat. Beide overnames zullen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2014 worden afgerond. 

De overnames van Inverko Polymers BV en Equipe BV zijn inmiddels definitief afgerond. 

PROGNOSE BOEKJAAR 2014 
De Raad van Bestuur van Inverko NV voorziet  voor 2014 een geprognotiseerde omzet van € 40 miljoen met een winst van € 1.5 miljoen EBITDA daarnaast verwacht het bestuur voor de komende jaren een verder groeiende omzet en een toenemende winst. Deze groei zal  worden  gerealiseerd door autonome  groei en  strategische overnames. Bij elke overname staat voorop dat deze een bijdrage moet leveren aan de winst per aandeel, versterking van het eigen vermogen en aan het concept ‘van afval tot eindproduct’.  Op dit moment voert het bestuur van Inverko NV  gesprekken met diverse partijen om verder invulling te geven aan deze strategie.

NIEUW  CONCEPT
Het concept van ‘afval tot eindproduct’ past geheel in de nieuwe circulaire economie waarbij afval niet wordt gestort of verbrand maar ingezet wordt voor nieuwe producten.  Zo zal Inverko binnenkort een nieuw concept uitrollen waarvoor reeds contracten zijn, en worden gesloten, met gemeenten en grote afvalinzamelaars voor de toelevering van huishoudelijk kunststof afval. Dit afval wordt bij Inverko Compounding  gerecycled tot nieuwe grondstoffen die vervolgens, onder andere   bij de firma Beutech worden verwerkt tot  nieuwe eindproducten. Dit zijn onder andere producten die gemeenten  zelf weer kunnen inzetten zoals straatkolken, putten, buizen, kliko’s en lantaarnpalen. Zo krijgen de gemeenten via het principe van ‘afval tot  eindproduct’  hun afval gerecycled weer terug in de vorm van een nieuw product.

*** Bijgevoegd vindt u de originele en volledige versie van het bericht. ***


Deel: ' Inverko N.V. Trading Update 1e kwartaal 2014 '
Lees ook