Inverko versterkt wederom eigen vermogen


Inverko NV versterkt wederom eigen vermogen door conversie obligatieleningen.

LEEK, 20131206 -- Het bestuur van Inverko N.V. (“Inverko”) maakt bekend dat houders van in totaal 3 obligaties à € 50.000 verzocht hebben om conversie van deze obligaties in aandelen tegen een koers van € 0,20. Dit zal resulteren in uitgifte van in totaal 858.750 nieuwe aandelen Inverko NV.

De ter conversie aangeboden obligaties betreffen 3 obligaties van de 6% achtergesteld converteerbare obligatielening 2010-2015 (de “6% Obligatielening”) en is hierdoor volledig afgelost. Voor alle nieuw uit te geven gewone aandelen geldt vrijstelling van de prospectusplicht. Deze aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2013 en de daarop volgende boekjaren.

Voor deze aandelen met ISIN code NL0010614566 is toelating tot de notering aan de beurs van NYSE Euronext Amsterdam aangevraagd. Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen Inverko zal na de uitgifte 38.002.589 bedragen.  

Door deze vervroegde conversie versterkt Inverko wederom het eigen vermogen en is derenteverplichting verder afgenomen . Per vandaag staan nog 2 obligaties 2013 – 2015 à € 50.000 uit tegen 7% rente (de “7% Obligatielening”).  

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van de vennootschap inverko.eu

Zie het persbericht in pdf-format


Deel: ' Inverko versterkt wederom eigen vermogen '
Lees ook