Ingezonden persbericht


Investeren in duurzaamheid en onderwijs in Rotterdam

De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 Rotterdam en CDA presenteert vandaag zijn eerste begroting. In de begroting zijn de financiële keuzes van de drie partijen voor de komende vier jaren uitgewerkt. De gemeente Rotterdam heeft nog steeds met verminderde financiële slagkracht te maken, maar kiest er desondanks voor te investeren in de Rotterdamse samenleving. Bijzondere aandacht krijgen thema's als duurzaamheid, een betere luchtkwaliteit en een bruisende binnenstad. Ook een lastenverlaging voor bewoners en ondernemers en investeringen in onderwijs en meer groen zijn in de begroting opgenomen. Daar staan enkele bezuinigingen tegenover.

Bruisende Binnenstad en Duurzaamheid

In het aantrekkelijker maken van de binnenstad, het opknappen van pleinen en het vergroenen van stenige wijken investeert Rotterdam de komende jaren 17 miljoen euro. Dat doen we niet alleen, maar ook samen met bewoners, die bijvoorbeeld de ruimte krijgen een geveltuin aan te leggen en om eigen initiatieven in de praktijk te brengen. Mooi voorbeeld hiervan zijn de vele parklets die de afgelopen weken als paddestoelen uit de grond schoten in de binnenstad. Het college maakt er de komende jaren werk van de rivieroevers in de stad te vergroenen en ecologische routes aan te leggen. Daarnaast investeren we de komende jaren bijna 25 miljoen euro in luchtkwaliteit en duurzaamheid, omdat slechte lucht de levensverwachting van Rotterdammers vermindert. Zo gaan we bijvoorbeeld actief aan de slag met de realisatie van milieuzones, het continueren van de aanleg van oplaadpunten voor elektronische auto's en een sloopregeling voor de meest vervuilende auto's.

Onderwijs

De komende jaren investeert het stadsbestuur 13 miljoen euro in het toeleiden van meer peuters naar de voorschool, om zo vroegtijdig taalachterstanden weg te werken. Ook werken we aan het verhogen van de kwaliteit van die voorscholen, onder andere door afspraken te maken over het niveau van taal- en rekenlessen. Daarnaast start het college met renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Van de 650 schoolgebouwen in Rotterdam verkeren er 144 in slechte staat. Rotterdamse leerlingen verdienen het bovendien om les te krijgen van de beste leerkrachten. Daarom gaat het stadsbestuur om de tafel met het onderwijsveld om het aantal excellente leraren te verhogen. Voor D66 Rotterdam is de investering in het onderwijs van de jongste Rotterdammers een grote investering in de toekomst van de stad als geheel.

Tot slot investeert het stadsbestuur in de aanpak van verkeersveiligheid, het aanleggen en verbeteren van fietspaden en fietsroutes in de gehele regio en geven we Rotterdammers volop kansen om zelf hun woning te bouwen in de stad door het aanbieden van geschikte kavels. Ook gaan de lokale lasten omlaag, niet alleen voor bewoners, maar ook voor ondernemers.

Bezuinigingen

Ook in deze collegeperiode ontkomt de gemeente niet aan het doorvoeren van bezuinigingen. Dat is ook nodig om te kunnen blijven investeren in zaken die belangrijk zijn op de lange termijn. Zo zetten we de ingezette krimp van het Rotterdamse ambtenarenapparaat voort en wordt er gekort op de stadswachten. Ook zullen de contracten met enkele welzijnsinstellingen gestopt worden. De stad zet in op een betere beloning van werk ten opzichte van de bijstand. Daarom komt de langdurigheidstoeslag te vervallen voor mensen in de bijstand.

Deel: ' Investeren in duurzaamheid en onderwijs in Rotterdam '


Lees ook