Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personeelsbrief 'Investeren in het Personeelsbeleid van de Rijksdienst'

Een parlementair stuk bij het onderwerp Kernthema's Rijksdienst 9 oktober 2001
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voorwaarden en kaders voor rijksbreed arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid en stimuleert en faciliteert een overkoepelend programma van investeringen in management en personeel in de rijksdienst.
In het kader van de operatie van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) zal de minister van BZK voortaan via de personeelsbrief jaarlijks in september aan de Tweede Kamer de beleidsvoornemens aankondigen op het gebied van personeelsbeleid bij de rijksdienst. Op de derde woensdag in mei zal de minister van BZK verantwoording gaan afleggen over de realisatie van de geformuleerde beleidsvoornemens door middel van een sociaal jaarverslag.
Deze personeelsbrief kan worden gezien als dit gezamenlijke, overkoepelende programma. Natuurlijk gebeurt er veel meer aan personeelsbeleid binnen de afzonderlijke ministeries. De personeelsbrief geeft echter de gezamenlijke interdepartementale ambitie op het gebied van het personeelsbeleid van de rijksdienst goed weer. De personeelsbrief is daarmee een verdieping van hetgeen in de BZK-begroting over management en personeel wordt gezegd.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Investeren in het Personeelsbeleid van de Rijksdienst '
Lees ook