Gemeente Goes

Persbericht

23 december 1998

Investering van ruim honderd miljoen in Goes

Het college is in meerderheid bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om een Designer Outlet Centre te vestigen op het bedrijventerrein De Poel II in Goes. Op dinsdag 22 december is de gemeenteraad hierover ingelicht. Een raadsbeslissing hierover volgt in het voorjaar van 1999.

Het Designer Outlet Centre is een concept dat in de V.S. reeds beproefd is. Inmiddels zijn dit soort centra op verschillende plaatsen in Europa met succes opgericht. BAA McArthur Glen, de bedenker van dit concept, heeft eerder in de V.S. vijfentwintig centra ontwikkeld. Een Designer Outlet Center brengt fabrikanten en leveranciers samen onder één dak in een fraai vormgegeven omgeving. Het beoogde centrum moet een toeristische attractie worden. Een bezoek aan een designer outlet center is het gehele jaar door een dagje uit voor heel het gezin. In het centrum kan de bezoeker goede producten kopen tegen aantrekkelijke prijzen. Deze producten worden verkocht door fabrikanten die op een verantwoorde wijze hun teveel geproduceerde goederen of artikelen van b-kwaliteit willen afzetten.

De ontwikkeling van een Designer Outlet Centre vergt een investering van minimaal honderd miljoen gulden. Dit project genereert ongeveer 700 nieuwe, full-time banen en een substantiële indirecte werkgelegenheid. De keuze is op Goes gevallen na een locatie-onderzoek waarbij is gekeken naar factoren als:

* de ligging aan de snelweg;

* de aanwezigheid van een aantrekkelijk historische stadscentrum;
* de ligging in een toeristische regio op redelijke reisafstand van de Randstad, België en het Ruhrgebied.

* de beschikbaarheid van voldoende bouwgrond.

Nadat BAA McArthur Glen het college van Goes heeft laten weten belangstelling te hebben voor een Designer Outlet Centre in Goes heeft het college een bezoek gebracht aan twee van dergelijke centra in Engeland.

Dit om zicht te krijgen op de kwaliteit van het gebodene en op de consequenties voor de detailhandel in de binnenstad. Gebleken is, dat als de belangen van de bestaande detailhandel steeds worden meegewogen bij de ontwikkeling, er sprake is van een positief effect voor de winkeliers in de binnenstad. Het stadscentrum kan dan profiteren van de te verwachten grote aantallen nieuwe consumenten. BAA McArthur Glen is gewend hiertoe samen te werken met een klankbordgroep van winkeliers om dit te bewerkstelligen.

Nu het college in beginsel voelt voor een dergelijk centrum is het de bedoeling dat een gespecialiseerd bureau in beeld brengt wat het economisch effect is van de vestiging van een Designer Outlet Centre voor de regio. Als de uitkomsten van dit onderzoek perspectief bieden, is de volgende stap een besluit van de gemeenteraad over de vestiging.

Het college ziet het initiatief van BAA McArthur Glen als een grote kans voor Goes en voor Zeeland om een project van (inter)nationale betekenis in de regio te vestigen. De belangrijkste argumenten hierbij zijn de substantiële groei van de werkgelegenheid en de grote uitstraling naar de regio met als gevolgen additionele investeringen en groei van indirecte werkgelegenheid.

Deel: ' Investering van ruim honderd miljoen in Goes '
Lees ook