Provincie Limburg

Stedelijke vernieuwingsprojecten gehonoreerd

Investeringsbudget voor Valkenburg aan de Geul en Mook en Middelaar

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan twee gemeenten subsidie toe te kennen ten behoeve van stedelijke vernieuwingsprojecten. De gemeente Valkenburg aan de Geul ontvangt hiervoor 460.000,- en de gemeente Mook en Middelaar 138.000,-. De Provincie is budgethouder van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Project Broekhem-Noord
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een wijkvisie opgesteld om verschillende functies, zoals wonen, werken, onderwijs en natuur, op elkaar af te stemmen. Het project Broekhem-Noord richt zich in de eerste fase op de renovatie van 127 huurwoningen in de Bloemenbuurt. De subsidieaanvraag heeft betrekking op de herinrichting van de gehele buurt.

Project Centrumplan Molenhoek
Met name in de kern Molenhoek staat de leefbaarheid onder druk. Een brede en integrale aanpak van het winkelcentrum en directe omgeving dient hierin verbetering te brengen. In de uitwerking is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het centrum. Verder creëert de gemeente uitbreidingsmogelijkheden voor winkels en een artsenpraktijk. 26-6-2002 10:55

Deel: ' Investeringsbudget voor Valkenburg aan de Geul en Mook en Middelaar '
Lees ook