gemeente rotterdam


investeringskrediet voor ondergrondse containers

(17-9) het college van b.en w. stelt de gemeenteraad op 14 oktober voor om een investeringskrediet van fl. 38 miljoen aan de roteb beschikbaar te stellen voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. de containers zijn bestemd voor de inzameling van huishoudelijk afval van 172.000 hoogbouwwoningen in rotterdam. plaatsing van containers betekent dat het afval van deze woningen niet langer huis aan huis wordt opgehaald. containers hebben een aantal voordelen. zo kunnen bewoners op ieder gewenst tijdstip hun afval kwijt. bovendien is gescheiden afvalinzameling mogelijk; er worden containers neergezet voor papier, glas, textiel en restafval. daarnaast wordt het werk voor de vuilnismannen minder zwaar omdat de containers worden geleegd door een vuilnisauto met grijparm. de gemeenteraad heeft op 8 juli besloten om 80% van de containers ondergronds te plaatsen omdat dit een aanmerkelijk schonere en mooiere buitenruimte oplevert. bovendien is het afval er gemakkelijker in te doen en stinken ze minder dan bovengrondse containers. een proefproject in spangen heeft dit aangetoond.
de gemeenteraad heeft op 8 juli besloten om 5 miljoen uit het groeifondsbeschikbaar te stellen. een bedrag van 33 miljoen resteert nog. dekking is mogelijk door financiering van derden, zoals woningbouwcorporaties, aanvragen bij andere investeringsfondsen, verlenging van de afschrijvingstermijn en tenslotte door het tekort op te nemen in de exploitatie van de roteb.

Deel: ' Investeringskrediet Rotterdam voor ondergrondse containers '
Lees ook