Stadsdeel Zeeburg

Investeringsprogramma sociale accomodaties

Het ontwerpteam - Planning

Stadsdeel Zeeburg geeft het project "Investeringsprogramma voor de sociale accommodaties voor 2003" grote prioriteit voor de komende jaren. Met dit programma wil het Dagelijks Bestuur de kwaliteit en functionaliteit van de bestaande welzijn-, sport-, en onderwijsaccommodaties verbeteren met als doel de bewoners een breed en multifunctioneel aanbod aan sociale faciliteiten te bieden.

Het investeringsprogramma richt zich op het hele stadsdeel. In 2003 worden met name de welzijnaccommodaties in de Indische Buurt aangepakt. Eén van deze panden is het Obiplein 16. Dit pand is niet structureel onderhouden en/of beheerd. Het is toe aan renovatie, en de manier waarop organisaties gebruik maken van dit gebouw dient efficiënter te worden ingericht, zodat ook andere organisaties een plaats krijgen in het pand. De gewenste functie van het gebouw wordt omschreven als 'kantoor voor de buurt'.

Op dit moment heeft iedere gebruiker een vaste plek en bureau in het gebouw, die niet door anderen gebruikt wordt. Hierdoor zijn bureaus regelmatig niet bezet. Het stadsdeel wil met de gebruikers bespreken hoe dit efficiënter kan worden ingedeeld en wat de mogelijkheden zijn om meer organisaties van de faciliteiten gebruik te laten maken. Het stadsdeel wil de huidige en de eventuele toekomstige gebruikers betrekken bij het tot stand komen van de gewenste functionaliteit en inrichting van het gebouw. De inbreng van deze groep is van groot belang en gaat verder dan de mogelijkheid tot formele inspraak op al ontwikkelde plannen. Er wordt gevraagd om actieve participatie van de gebruikers.

Lees verder:

Het ontwerpteam
Planning

Informatie
Voor vragen en of informatie kunt u contact opnemen met Tarum Gen, projectleider Obiplein 16, tel. (020) 60 80 882.

Zoekwoorden:

Deel: ' Investeringsprogramma sociale accomodaties in Zeeburg '
Lees ook