LAD

Nieuws

Invoering AMS voor GGZ onduidelijk

Het ontbreken van financiële middelen belemmert invoering tot nu toe. GGZ Nederland spande een kort geding aan tegen demissionair minister Borst, waarin de branche eist dat de minister extra middelen ter beschikking stelt voor invoering van de AMS. GGZ Nederland verloor echter het kort geding.

Gelijke behandeling psychiaters
Psychiaters in ziekenhuizen vallen net als de overige medisch specialisten in dienstverband onder de AMS. Psychiaters in GGZ-instellingen doen hetzelfde werk maar krijgen niet gelijk betaald, omdat de GGZ-instellingen hiervoor niet voldoende middelen hebben. Dat maakt de arbeidsvoorwaarden in de geestelijke gezondheidszorg minder aantrekkelijk, waardoor in deze branche een groot tekort aan psychiaters is.

GGZ Nederland neemt juridische vervolgstappen
GGZ Nederland spande het kort geding aan om de arbeidsvoorwaarden van psychiaters in GGZ-instellingen en ziekenhuizen gelijk te stellen. Nu dit is afgewezen, onderneemt GGZ Nederland juridische vervolgstappen. LAD/FHZ en GGZ Nederland zullen hun onderhandelingen over invoering van de AMS binnenkort voortzetten.

Deel: ' Invoering AMS voor GGZ onduidelijk '
Lees ook