Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

27-04-1999

Invoering drempelbedrag leerlingenvervoer

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt in het leerlingenvervoer een zogenaamd "drempelbedrag" ingevoerd. Met het "drempelbedrag" wordt het bedrag bedoeld, dat ouders met een gezamenlijk inkomen dat boven de 40 duizend gulden ligt, verplicht moeten betalen aan de gemeente Delfzijl voor het vervoer (aangepast vervoer, openbaar vervoer en eigen vervoer) van hun kinderen van huis naar school. Als die kinderen gebruik maken van aangepast vervoer, openbaar vervoer of eigen vervoer. Dat bedrag was 250 gulden, beter bekend als de eigen bijdrage en wordt nu verhoogd naar 370 gulden, het drempelbedrag.

Het drempelbedrag wordt in rekening gebracht wanneer de volgende punten van toepassing zijn:

de leerlingen bezoeken een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal voortgezet onderwijs

het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders bedraagt meer dan 40 duizend gulden.

de afstand van de woning tot de school is meer dan 4 kilometer.

Ouders die een gezamenlijk inkomen hebben dat minder is dan 40 duizend gulden hoeven geen bijdrage te betalen.

Als het kind binnen de vier kilometergrens naar school gaat zijn er geen vergoedingen voor het vervoer.

Indien de gemeenteraad in haar vergadering van 27-05-1999 daartoe besluit zal met ingang van het schooljaar 1999/2000 het drempelbedrag ingevoerd worden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt H.P. Bakker, telefoon 0596-639381.

Deel: ' Invoering drempelbedrag leerlingenvervoer Delfzijl '
Lees ook